Nagyító program

A Nagyító programot 1995-ben indítottuk el, németországi példa alapján. Kettős célt tűztünk ki magunk elé: egyrészt fontosnak tartjuk a személyiségformálást, másrészt a fiatalok társadalmi érdeklődését és aktivitását kívánjuk felkelteni, felelősségtudatukat, társadalmi elköteleződésüket szeretnénk serkenteni.

1999 őszétől alapítványi formában országos közhasznú szervezetként működünk. Alaptevékenységünk; hétvégi, bentlakásos, tematikus, személyiség- és közösségfejlesztő képzések szervezése kamaszoknak. A választható témákat a diákok körében végzett felmérések alapján határoztuk meg; önismeret, kommunikáció, reklám, esztétika, szenvedélybetegségek, tolerancia, szerelem-párkapcsolat, pályaorintáció.

A Nagyító módszereit tekintve a kiscsoportos, élményszerű feldolgozás kerül előtérbe. Az egyes témákban való elmélyedésen túl célunk olyan képességek és készségek kialakítása, fejlesztése, amelyekre a szokásos iskolai keretek között csak ritkán nyílik lehetőség (pl.: csoportmunkára való készség, tervezési képesség, célorientáltság, döntési képesség, kommunikációs készség). A képzések során arra törekszünk, hogy a témát minél több szempontból vegyük “nagyító alá”, a részvevőket, pedig a szellemieken túl érzelmileg is megérintsük. A szerzett benyomások nemcsak az egyén szintjén hatnak, hanem hozzájárulnak a részvevő csoportok közösséggé formálásához is.

Hétvégi programjainkra pályázati úton jelentkezhetnek a részvevők. A felhívás honlapunkon is olvasható. A képzések szervezői önkéntesek: fiatal szakemberek, valamint főiskolai és egyetemi hallgatók. Az ő munkájukhoz igény szerint szupervíziót is biztosítunk, valamint évente két alkalommal egyhetes intenzív csoportos szervezetfejlesztési és módszertani továbbképzést szervezünk számukra.

A fenti programok folytatásán túl hazai, valamint határainkon túli hálózatot is építünk a hozzánk hasonlóan gondolkodó fiatal szakemberekkel és szervezeteikkel.

Az alapítvány által szervezett konferenciák:

– Kiegészítés vagy hiánypótlás? Avagy konferencia az iskolák és civil

szervezetek együttműködéséről (2000)

– Házon kívül – Ifjúsági munka a társadalomban (2003)

Kiadványaink:

– NAGYÍTÓ – módszertani és játékgyűjtemény (1999, 2003)

– Andrea Mewaldt – Zilvinas Gailius: Ifjúsági csoportvezetők gyakorlati kézikönyve (2004)

Vikor Csaba kuratóriumi elnök

NAGYÍTÓ – Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése – ALAPÍTVÁNY

6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 29., II. em. 210.

Tel./fax.: (62) 451-662

nagyito@nagyito.hu

www.nagyito.hu

cialis super active plus 20 mg

október 30, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , ,  · Kategória: MindenGyerek 2005

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.