Dr. Farkas Zsuzsanna: Ifjúságkutatás és/vagy közösségépítés?

Eger egyik városrészében, Felnémeten az elmúlt év őszén sajátos ifjúsági közösségépítés kezdődött el: gimnazista és szakmunkás tanulók, roma és nem roma fiatalok részvételével.

május 29, 2011 · Webszerkesztő · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: MindenGyerek 2011, Virtuális konferencia

Bártfai Edit: Az aktív állampolgárságra nevelés

Ha szeretnénk, hogy a fiatalok önmagukért és környezetükért tenni akaró és tenni tudó, felelősen gondolkodó, a közösségért a közjóért is dolgozó, tudatos állampolgárokká váljanak, akkor az iskolában kell elkezdenünk az erre való nevelést.

május 29, 2011 · Webszerkesztő · No Comments
Tags: , , , , ,  · Posted in: MindenGyerek 2011, Virtuális konferencia

Új Ifjúsági Szemle

A harmadik évfolyamába lépett Új Ifjúsági Szemle ifjúságelméleti folyóirat: a gyermekek és fiatalok élethelyzetének bemutatásával foglalkozó, az érdeklődő értelmiségieknek szóló időszaki kiadvány, amely támaszkodva a korábbi évtizedek ifjúságkutatásaira is, megkísérli a beilleszkedést a nemzetközi trendekbe; a meglévő eredményeket kívánja közkinccsé tenni, népszerűsíteni, így jelenítve meg az ifjúsági diszciplína sokszínűségét.

október 30, 2006 · Webszerkesztő · No Comments
Tags: , , , , ,  · Posted in: MindenGyerek 2005

Bemutatkozik a LOGO

A konferencián felállított standon bemutatásra került a Vasi LOGO-Mobil és LOGO Ifjúsági Szolgálat komplex rendszere, mely ilyen formában országosan egyedülálló.

október 29, 2006 · Webszerkesztő · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: MindenGyerek 2005

Iránytű Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda

Az Iránytű Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda: Minőségi Intézmény, Ifjúsági Módszertani Központ (mint alacsony küszöbű humán szolgáltató intézmény) munkáját meghatározza, hogy az ifjúság számára alternatívákat nyújt társadalmi beilleszkedési zavarok csökkentésében, integrálásában.

október 29, 2006 · Webszerkesztő · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: MindenGyerek 2005