Agresszió díszcsomagolásban & „Ha az embernek van türelme”

Korszakunk riasztó jelensége, hogy természetes emberi félelmeinket for­dítják ellenünk

Egy jó hangulatú nyári táborban a felnőttek já­tékot szerveztek. Elhitet­ték a gyerekekkel, hogy a környéken két napja fertőző betegség parajumpers Gobi terjed, ezért mindenkinek orvosi vizsgá­latra, fertőtlenítésre és karanténra van szüksége. Az eseményeket filmre is vették, hogy majd a becsapás vé­gén bemutassák a gyerekeknek. A táborvezető a kialakult pánik miatt a tervezettnél hamarabb félbeszakí­totta a játékot. Az operatőr, rádöb­benve saját felelőssé­gére, még aznap este átadta a felvételeket egy pszi­chológusnak.

Megdöbbentő volt a játék durvasága, a gyerekek és a szülők védtelensége.CSSGB exam
Felismerve az okozott traumákat, a gyerekek és a szülők segítségére siettünk.

Csak később, de annál nyomatékosabban merült fel bennünk, hogy a történtek mö­gött egy mindenkit érintő, általános jelenség húzódik meg, amelynek bemutatásával, nyilvánosságra hozásával másokon is segíthe­tünk.

Erről is szól filmünk.

 

DVD-video, 50 perc

Rendezte: dr. Hűvös Éva

Munkatársak: Ács Éva, D. Mészáros Anita

Operatőr: Franyó Attila

Vágó: Hűvös Imre

A film jeleneteinek egy része megegyezik az Inforg Stúdió „Koreszmék és Táborok” című filmjének jeleneteivel.

 

Készült 2008-ban

Készítette:

Kapcsolat: copola.studio@gmail.com

Márkó története

A kedve­sen komoly dokumentarista film­ben életének két szakaszán talál­kozunk Márkóval. Látjuk a 7 éves, fejlődésé­ben gátolt óvodás gyere­ket és vi­szontlátjuk most a 20 éves fiatalem­bert, különböző helyszíneken: ott­hon, egy szakis­kolában, szerelőmű­helyben, volt óvo­dájában.

Az egyórás filmben végig­izguljuk az út eddig megtett ré­szét, amelyen ez a nehéz sorsú fiatal­ember önma­gát hajtva, újra meg újra felállva, maga-magát humorral erősítve lép­del, hogy el­ismerjék, hogy megte­remtse önálló életét.

Hősünk mellett, szintén fősze­repben, megje­lennek azok a felnőttek – pedagógusok, szülők parajumpers Kodiak és más segítők –, akik Márkó útját óriási hiva­tástudattal, nem kevés munkával egyengetik.

 

DVD-video, 61 perc

Rendezte: dr. Hűvös Éva

Operatőr: Franyó Attila

Vágó: Hűvös Imre

Készült 2010-ben

Készítette:

Kapcsolat: copola.studio@gmail.comclomid price uk

május 29, 2011 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2011, Virtuális konferencia

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.