Erőszakmentes kommunikáció és konfliktuskezelés az iskolai és a családi nevelésben

Thomas Gordon: A szülői és a tanári eredményesség tanulása

A Magyar Gordon Iskola Egyesület 1990-ben alakult azzal a céllal, hogy Thomas Gordon szülőknek, pedagógusoknak, fiataloknak kidolgozott kommunikációs és konfliktuskezelő módszerét, a személyközpontú, humanisztikus szemléletet (melynek legjelentősebb képviselője Carl Rogers, Gordon tanára) megtanítsa, átadja mindazoknak, akik a hagyományos alá-fölérendelt, hierarchikus kapcsolatvezetés helyett a mellérendelt, egyenrangú, partneri, együttműködésen alapuló rugalmasabb, örömtelibb, demokratikus kapcsolatrendszer kialakításán fáradoznak.

Az egyesület működésének 15 éve alatt bebizonyosodott, hogy kapcsolataink hatékonyságához, fejlesztéséhez nem elegendőek a régi mintáinkból gyűjtött kommunikációs eszközök. Új konfrontációs technikákat és konfliktuskezelő stratégiákat szükséges tanulnunk, s hasznos, ha ismerjük a segítő beszélgetés, a tiszta kommunikáció és a valódi tanácsadás alapfortélyait is. Az általunk képviselt szemlélet nem más, mint a jelenkor legelfogadottabb szakirodalmaiban megjelent demokratikus kapcsolati modell érthető és mindenki által elsajátítható rendszere. Az előadáson kötetlen párbeszéd során saját példákon, élményeken keresztül megmutatkozott, hogy a hagyományos szülő-gyerek, tanár-diák kapcsolat mennyire a győztes-vesztes stratégián alapul, míg ez a szemlélet segít abban, hogy elsajátítsuk a nyertes-nyertes konfliktuskezelési technika eszközrendszerét. Ehhez azonban fontos, hogy ismerjük a kettő közötti lényeges különbséget. Eric Berne tranzakció-elmélete segít annak tudatosításában, hogy a felnőtt-felnőtt, azaz az egyenrangú, mellérendelő kommunikáció megtanulása és fenntartása fejleszti az érzelmi intelligenciát, az egymás érzéseire és szükségleteire való ráhangolódást, a szabad gyermeki lét pedig a kreativitást, az őszinte érdeklődés és a segítő szándék fennmaradását a többi ember és a világ dolgai iránt. Minél többet lehetünk ebben a kétféle én-állapotban, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy boldog emberi kapcsolatokban élhetünk. Ennél nagyobb luxus pedig nem adódhat az életünkben.

Könyvajánló:

Thomas Gordon: A szülői és a tanári hatékonyság fejlesztése (SZ.E.T., T.E.T.) Tanítsd gyermeked önfegyelemre!; Emberi kapcsolatok

Carl Rogers: Valakivé válni

F. Várkonyi Zsuzsa: Már százszor megmondtam…; Tanulom magam

Eric Berne: Emberi játszmák; Sorskönyv

A.S. Neill: Summerhill – A pedagógia csendes forradalma

Michel Odent: A szeretet tudományosítása

Novák Julianna instruktor, oktatásszervező

Gordon Iskola Egyesület

1014 Budapest Szentháromság tér 6.,Tel/Fax: (1) 212-0926

gordoniskola@gmail.com

www.gordon.hu

cialis super active prezzo

október 30, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , ,  · Kategória: MindenGyerek 2005

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.