Messzehangzó Tehetségek Alapítvány

A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány 2008 óta közhasznú, nonprofit tevékenységet végez a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű, sportban vagy művészetekben tehetséges gyermekek térítésmentes, iskolán kívüli, komplex tehetséggondozása érdekében.

Az egyik legsúlyosabb problémákkal küzdő réteg a szociális körülményei miatt nehezített élethelyzetben lévő fiatalkorú tehetség. „Kilóg” a társadalom minden átlagos szegmenséből, így társadalmi felelősség, hogy segítünk-e kiutat teremteni azoknak, akik önmaguktól nem tudnak felemelkedni, hogy tehetségük a kiteljesedés útján elindulhasson.

A tehetséggondozó koncepciónk legfontosabb eleme, hogy a gyermekeket komplexitásukban, teljes személyiségükben figyeljük és fejlesztjük,  nem csak egy részképességükre koncentrálunk.

Az iskolán kívüli tehetséggondozás, ezen belül a tábori keretek és az évközi programok lehetővé teszik, hogy játékos formában tágítsuk a gyermekek érdeklődési körét, bővítsük ismereteiket, segítsük pozitív önértékelésüket, teret adjunk kreativitásuknak, fejlődjenek speciális képességeik.

Tevékenységi körök:

1. Tehetségazonosítás

2. Tehetséggondozás

3. Tehetség tanácsadás

4. Önkéntes menedzsment

5. Képzés

6. Rendezvények

7. Kiadványok

8. Kutatás

9. Együttműködés, hálózatépítés

Az Alapítvány a sport és a komplex művészetek speciális képességterületeken megmutatkozó tehetségmagot mutató gyermekeket keresi. A célcsoportjába tartozó gyermekek a 9-12 éves korosztály tehetségmutatói is elsősorban a fent említett területeken nyilvánulhatnak meg elsőként.

A tehetséggondozó programba bekerülés alapkritériuma a tehetségígéreten kívül a szociálisan halmozottan hátrányos helyzet megléte.

A gyermekek kiválasztása, tehetségazonosítása és egyben az Alapítvány tehetséggondozó programjaiba bekerülése többlépcsős, összetett folyamat. Alapfilozófiánk szerint, minél több forrásból szerzünk a gyermekre vonatkozó információkat a szociálisan érintett hátterére és a teljesítményére vonatkozólag, annál megbízhatóbb az azonosítás eredménye, e célból a vizsgálati módszerek komplex használatát alkalmazzuk.

A tehetségazonosító módszer folyamata

1. Pedagógus megkérdezése – Adatlap kitöltése az osztályfőnök által

2. Szülők megkérdezése – Jelentkezési lap kitöltése

3. Tesztírás: szöveges és rajzos formában

4. Helyzetgyakorlatok, drámapedagógia módszerével

A tehetségazonosítás az első, kezdeti lépés ahhoz, hogy körvonalazni tudjuk kivel, milyen módon és intenzitással végezzük a tehetséggondozást, milyen fejlesztő pedagógusok bevonása szükséges a tevékenységhez. Végcélunk, hogy a tehetségesnek talált nebulót hatékonyan, komplex módon fejlesszük, elősegítve a személyiség egészséges fejlődésének pozitív kibontakoztatását. Programjainkon tantárgytól független tehetségfejlesztő feladatoknak kívánunk tág teret adni, a project módszer és a stratégiai játékok segítségével . Lényeges a pedagógusi aspektus változtatása is ahhoz, hogy a gyermekek motiváltakká váljanak a tanítás és a tanulás folyamatában.

Tehetséggondozói munkánk fő szervezeti területei:

A. Nyári táborok megvalósítása

B. Ösztöndíjrendszer mentori támogatással

C. Év közbeni tehetségfejlesztő programok

A kultúra alapjaira támaszkodva szervezzük a tematikus nyári sport, valamint komplex művészeti táborainkat. A kis csoportokhoz tartozást a „családok”, jelenítik meg, amelyben két „családfő” segíti a táborlakókat (7-7 fő). A differenciált foglalkozást, az egyéni bánásmódot is ebben a kis csoportos foglalkozási keretben valósítjuk meg. Fontos szempont a nagyobb tábori közösségbe integrálódás is.

A sport táborban a szinte már elfeledett népi játékok (gólyaláb, botbirkózás, méta) is megjelennek a palettán, a számtalan ügyességi (térbeli akadálypályák – hagyományos sport- és természetes eszközök, ügyességi váltóversenyek), stratégiai játék mellett.

A művészeti táborban speciális műhelyek közül választhatnak a gyermekek, ahol képességeik szerint szerveződve végzik a tehetségfejlesztő tevékenységeket. A hét folyamán egy közös alkotást hoznak létre, beépítve saját elképzeléseiket. Ezen felül a személyiségépítő elemek, mint például a rekeszépítés, a lovaglás, vagy akár az íjászat is megtalálható a sport és a művészeti táborban egyaránt.

Az Alapítvány szervezésében eddig 175 kisiskolás gyermek vehetett részt a személyiségfejlesztő, tehetséggondozó táborokban.

 

A hosszú távú tehetséggondozás az ösztöndíjrendszerhez kapcsolódó mentori tevékenységgel és a periodikus, évközi tehetséggondozó programokkal valósul meg.

Tehetséggondozó programunk szerves részét képezi, a Messzehangzó Tehetségek Alapítvány Vándor Ösztöndíja, mentori segítséggel, amelyet 2008–ban osztottunk ki először. A csoportos tehetséggondozáson már megmutatkozó tehetségígéretek számára nyújt egyéni tehetségfejlesztési lehetőséget az Ösztöndíjrendszer. Minden évben, minden turnusból legalább egy gyermek nyeri el a díjat, amelynek összege maximum 100.000 Ft. Az összeg célzottan, a díjazott gyermek tehetségének kibontakoztatásához szükséges legoptimálisabb módon tárgyi felhasználásra, vagy szolgáltatás céljára fordítandó. Az Útravaló Ösztöndíj programunk segít a tehetség orientációban. Így az Ösztöndíjas az általános iskola befejezéséig kaphat támogatást az Alapítványtól, hogy tehetségét töretlenül fejleszthesse. Ez alatt az idő alatt megkapja minden évben a 100.000 Ft pénzdíjat változatlan felhasználási kritériumok mellett, továbbá a folyamatos mentori segítséget is biztosítjuk számára.

2011. -ben már kilenc Ösztöndíjasunk fejlesztheti tudását az Alapítványunk által nyújtott hosszú távú anyagi és mentori segítséggel.

Az Ösztöndíjasoknak és szüleiknek a szociális körülményeikből adódó hátrányok és a gyermek tehetségéből adódó lehetőségek mélyebb megismerése és feltérképezése végett, pszichológus segítségével pszichológiai kutatást szervez az Alapítvány az általa meghatározott célok mentén, melynek eredménye és tanulságai a további ösztöndíj programjaink fejlesztését fogja segíteni.

A kiválasztásra került gyermekek közül száznál is többen fejlődhetnek a tematikus évközi programok segítségével.  A gyermekek szűkebb és tágabb környezetével együttműködve kívánunk a tehetséggondozás útján járni. E célból a nevelésükben közösen tevékenykedő szüleiknek, pedagógusaiknak, valamint a tehetséggondozással foglalkozó szakembereknek előadásokat, képzéseket szervezünk. Évközi programjainkon a Tehetséggondozó konferencián és a Tehetségnapon a családok és a szakemberek több száz résztvevője bővíthette ismereteit.

2011-ben indult el a 4 alkalomból álló Családi kör programsorozatunk partnerek együttműködésével, amely a szülők számára pszichológussal és play back színházzal segít körbejárni, feldolgozni a tehetség nevelésével együtt járó előnyöket és hátrányokat. A gyermekeknek párhuzamosan alapítványi fejlesztésű személyiségépítő, tehetséggondozó komplex programban van lehetőségük részt venni.

Alapítványunk tematikus programjaiban megalakulásától önkéntesekkel dolgozik együtt, amely tevékenység az Európai Önkéntesség Éve kapcsán is kiemelt figyelmet érdemel. Az önkéntes kiválasztást nagy jelentőségűnek tartjuk munkánkban, hiszen ők programjaink „munkavállalói”. Az önkéntesek képviselik az Alapítvány céljait és szellemiségét a gyermekek és a társadalom szereplői között. Arra törekszünk, hogy a tehetséggondozó programunkhoz csatlakozó önkéntesek a tehetséggondozás iránt elkötelezett, és projectszemléletű oktatásban gondolkodó szakemberek legyenek. Alapítványunk Együttműködési Megállapodást köt az önkéntesekkel és meghatározza a különböző feladatokhoz kapcsolódó Munkaköri leírásokat. Az önkéntesek az általuk végzett feladat összetettsége miatt, speciális, több lépcsős pszichológiai kiválasztási folyamaton mennek keresztül, s mivel a tehetséggondozói munka nagy felkészültséget igényel, így önkénteseink képzésen és csapatépítő tréningen is részt vesznek.

A tehetségazonosítás, és gondozás nem képzelhető el komoly szakmai együttműködő partnerek nélkül. A pszichológiai hátteret igénylő vizsgálati és kutatási módszereknél a Károli Református Egyetem Pszichológiai Tanszékével állunk évek óta szoros együttműködésben. A tehetséggondozásban a pedagógiai és pszichológiai tevékenység összefonódásának szükségessége az egész tevékenységünket áthatja, ennek kapcsán jött létre immár második szemeszterben az a 15 órás akkreditált képzés, amely a Károli Egyetemen az elméleti és az Alapítvány gyakorlati tehetséggondozó modelljének oktatásával történik.

Alapítványunk módszertani tevékenysége már több szakmai fórumon is megtalálható, többek között : Magyar Géniusz Program összegyűjtötte a szakmailag megalapozott módon működő legjobb tehetséggondozó programokat. A www.geniuszportal.hu/jogyakorlatok_terkep címen,  Alapítványunk tematikus programja azok között a magyarországi és határon túli tehetséggondozó gyakorlatok között szerepel, amelyek a szakmai zsűri értékelése alapján bekerültek a követésre érdemes legjobb gyakorlatok közé.

A Krenedits Sándor és Pásztor Ildikó által összeállított és Dr. habil Gyarmathy Éva által szakértett kiadvány,  „A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények és civil szerveződések” elemző bemutatása ( letölthető: www.geniuszportal.hu ). Az elemzés célja, hogy képet készítsen  2010-ben a magyarországi helyzetről a tehetségek ellátásának ezen a lényeges, de sok tekintetben elhanyagolt területén.

 

Büszkén fogadtuk munkánk elismeréseként, hogy az Alapítvány szakmai tevékenysége a Magyar Géniusz Program szakértő értékelése alapján bekerült a 10 példaértékű tehetségsegítő program közé! ( http://geniuszportal.hu/content/tiz-peldaerteku-tehetsegsegito-gyakorlat ).

Alapítványunk módszertani programja 2010.-ben a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács felmérése alapján kiérdemelte az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet, amelyet 3 éven keresztül viselhet! (www.messzehangzo.hu)

A 2011. április 9.-én az Első Európai Tehetségnap programjai között a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács felhívására regisztrált közel 500 Tehetségpont közül, két magyarországi, egy határontúli magyar és három európai tehetséggondozó szervezet kapott bemutatkozó, prezentációs lehetőséget. A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány tisztelettel vette a Magyar Géniusz Program hivatalos felkérését, hogy az „EU Talent Day”–en a két, Magyarországot képviselő szervezet egyikeként mutassa be teljes körű tehetséggondozói tevékenységét.

Vígh Mónika gazdasági ügyvezető igazgató

Krassói Karola operatív ügyvezető igazgató/ a program szakmai kidolgozója

Messzehangzó Tehetségek Alapítvány

1011 Budapest, Hunyadi János út 13.

06/20 665-9996

www.messzehangzo.hu

info@messzehangzo.hu

 clomid fertility drug buy online

május 29, 2011 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , , , , , , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2011, Virtuális konferencia

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.