Kommunikáljunk könnyen, érthetően az értelmileg akadályozott személyekkel

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján a fogyatékos személynek biztosítani kell a hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket megillető jogokkal, a
pass4sure FCBA részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. Hozzáférhető az információ akkor, ha azt a fogyatékos személy érzékelheti, és az biztosítja számára a megfelelő értelmezés lehetőségét.

A kommunikációban jelentősen gátolt személy számára a közszolgáltatások igénybevételekor biztosítani kell a kölcsönös tájékozódás feltételeit.

Az értelmileg akadályozott személyeknek is joguk tehát, hogy hozzáférjenek az információkhoz, érzékelni és értelmezni is tudják azokat. Az értelmileg akadályozott személy számára az információ akkor értelmezhető, casino pa natet ha azt könnyen érthető formában írták.

A könnyen érhető anyagokat a nemzetközi gyakorlatban az alábbi ábrával szokták jelölni:

A könnyen érthető nyelvezet használatának néhány fontos This acceleration in the production of information has created a need for new technologies to analyze massive data recovery sets. szabálya:

– Fogalmazzunk egyszerű mondatokban!

– Kerüljük az értelmezést nehezítő jelzők, pass4sure 1Y0-309 többszörösen összetett szószerkezetek használatát!

– Gondolatainkat az emberi méltóságra figyelemmel, magázódó formában fogalmazzuk meg!

– Minden mondatot új sorban írjunk le!

– Használjunk 14-es betűnagyságot, másfeles sortávolságot!

– Számok helyett – ha erre van mód – használjunk mennyiségjelzőt!

– Ha lehet, használjunk ábrákat, a megértést segítő piktogramokat!

– A kiadványt jól olvasható papírra (matt) nyomtassuk!

Ha Ön többet szeretne megtudni a könnyen érthető nyelv használatáról, keresse az Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségét!

Horváth Péter az ÉFOÉSZ tagja

Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége

1054 Budapest, Október 6. u. 22.

efoesz@efoesz.hu

www.efoesz.hu

cialis black cost

szeptember 14, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: ,  · Kategória: MindenGyerek 2003

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.