Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány KID Programja

Magyarországon évek óta 70-80 ezer körül van a 16-25 éves regisztrált munkanélküli, s rajtuk kívül még 130-140 ezer körül a nem tanuló, nem dolgozó és TB-ellátásban sem részesülő fiatalok száma.

Legtöbbjük sikertelen pályafutása, munkaerőpiaci és társadalmi beilleszkedésének kudarca mögött alacsony iskolai végzettsége, szakképzetlensége áll. Egy részük az általános iskolát sem fejezte be, másik részük, ha megpróbált is továbbtanulni, hosszabb-rövidebb idő után lemorzsolódott.

Iskolai, munkaerőpiaci sikertelenségük oka kedvezőtlen szociokulturális körülményeikben, s – ezekből is következő – pszichoszociális állapotukban, tehát a sikertelenséget okozó tényezők összetettségében, halmozódásában kereshető.

A rendelkezésükre álló intézményrendszer (az iskolák, a családsegítő szolgálatok, a munkaügyi központok stb.) – meghatározottságainál fogva – nem tudja a kudarcot okozó problémák, deficitek komplex, s az egyének egyedi szükségleteihez igazított kezelését vállalni.

Mindezt felismerve az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) 2000-ben egy, a probléma szakértőiből álló munkacsoport segítségével kidolgozta a fiatalok munkaerőpiaci kirekesztődésének megelőzését vállaló programok szakmai és pénzügyi támogatását szolgáló 3 éves kísérleti programját.

Mivel az OFA a fiatalok munkaerőpiaci kirekesztődését csak olyan programok révén látta megelőzhetőnek, amelyek

a) Differenciált, minden egyes fiatal egyéni adottságait és szükségleteit figyelembe vevő,

b) a fiatalok minden, a pályafutásukat nehezítő deficitet csökkenteni kívánó, tehát Komplex,

c) s a helyben fellelhető erőforrásokat bekapcsoló, tehát Integrált szolgáltatásokat biztosítanak.

A programnak a KID Program elnevezést adta.

2001 óta az országban 8 KID Program működik (Lásd a következő oldalon).

A programok lassan már 2 éve (20-22 hónapja) működnek. Ez alatt az idő alatt közel 1900 fiatal problémáinak feltárása, s az azt követő pályaorientáció és komplex fejlesztés után 600 – korábban munkanélküli – fiatal került vissza az oktatásba, képzésbe, illetve 280 helyezkedett el.

A munkanélküli fiatalokkal való foglalkozást, az ilyen célú programok támogatását és elterjesztésük fontosságát a Nemzeti Fejlesztési Terv Humán erőforrás fejlesztési Operatív programja is hangsúlyozza. Így 2004-től már mindazok a nonprofit szervezetek számíthatnak az Európai Szociális Alap támogatására, amelyek a fiatalok munkaerő piaci kirekesztődésének komplex, integrált és differenciált megelőzésére vállalkoznak.

Szántó Tamás programvezető

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

1037 Bp., Bokor u. 9-11, postacím: 1301 Bp., Pf.: 84.

06-1-388-1270, 06-1-388-1271

szanto@ofa.hu

www.ofa.hu

KID programok

Papp Éva

kid@konszenzus.hu

Pályakezdő Hendikep

Varga Gabriella

hendikep@netquick.hu

Lép tovább

Uramecz János

kidbatony@profinter.hu

KIDerül

Nyőgéri Lajos

kiderul1@ddrfk.hu

KidNet.hu

Diebel Andrea

kidnet@resegyesulet.hu

Tud6sz

Varga Zoltánné

tud6sz@msn.hu

Támasz-pont

Németh Antal

tamaszpont@freemail.hu

Kertvárosi Grundsuli

Hegedüs Tibor

grundsuli@dravanet.hu

Konszenzus Alapítvány Heves Megyei Szervezete

3300 Eger, Deák F. u. 19.

36/515-280

Változó Világért Alapítvány

9700 Szombathely, Ady tér 5.

94/311-385

Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete

3078 Bátonyterenye, Rákóczi út 34.

32/351-734

Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht.7629

Pécs, Zsolnay u. 45.

72/514-109

RÉS Egyesület

4025 Debrecen, Arany János u. 2.

52/530-895

Dunamenti Regionális Népfőiskola

2400 Dunaújváros, Petőfi liget 3.

25/502-440

Kontakt Alapítvány

2100 Gödöllő, Szabadság út 6.

28/514-121

Magyar Iparszövetség Oktatási Központ Alapítvány

7632 Pécs, Siklósi út 70.

72/547-090

cialis super active information

szeptember 14, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , ,  · Kategória: MindenGyerek 2003

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.