Gézengúz Alapítvány

Magyarországon a Gézengúz Alapítvány 1990 óta foglalkozik neurológiai beteg, fejlődésükben veszélyeztetett csecsemők és kisgyermekek vizsgálatával, terápiás, fejlesztő és preventív ellátásával. Saját fejlesztésű holisztikus szemléletű terápiás modelljét Magyarországon négy központban (Budapest, Budakalász, Győr, Salgótarján), valamint nemzetközi téren is sikerrel alkalmazzák. Az alapítvány küldetésének tekinti a sérült gyermekek rehabilitációját szolgáló országos ellátórendszer fejlesztését, szakmai koordináció ösztönzését.

A harmadik évezredben születési sérült, fejlődésben veszélyeztetett csecsemők és kisgyermekek eredményes rehabilitációja szempontjából különösen fontos, hogy a rendellenességeket időben felismerjék, és minél korábban megkezdjék a fejlesztő terápiát. A szülők bevonása, a pontos diagnózis felállítása és a gyermekek mielőbbi adekvát terápiához juttatása érdekében a házi gyermekorvosok, az egészségügyi ellátó intézmények és a fejlesztő központok között szoros együttműködésre van szükség.

Komplex ellátás – eredményesebb gyógyítás

A neurológiai betegek korai komplex intervenciós, terápiás ellátása (0-6 év) speciális terület az egészségügyben. Nem fedhető le teljes körűen a jelenleg használatos beavatkozásokkal, sem gyermekneurológiai szakorvosi, sem egyéb gyógytornászi, gyógypedagógiai, pszichológiai vagy konduktív szakterülettel.

Az idegrendszeri sérültek korai ellátása összetett, speciálisan képzett szakembereket és eszközöket kíván. A betegellátás magában hordozza a rehabilitációt, illetve a prevenciót, a szoros orvosi, pszichológiai vezetést, specializált szakirányú gyógytornát és gyógypedagógiát. Mindez sok esetben időben elhúzódó, családnak, környezetnek nehézségeket jelentő folyamat.

A Gézengúz Alapítvány egyik törekvése ezért a betegek hatékonyabb gyógyítása, a gyorsabb javulás előmozdítása. Ennek érdekében dolgozta ki és alkalmazza központjaiban moduláris ellátási rendszerét. Ajánlata szerint egy érintett család lehetőleg egy helyen, egy napon – otthonos körélmények között –, a gyermek és család állapotától és igényétől függően vesz részt több, számára szükséges egészségügyi és pedagógiai terápiában, programban. Ilyenek például a diagnosztikus vizsgálatok, egyéni és csoportos terápiák, hidroterápia vagy fizioterápia, valamint speciális pedagógiai fejlesztő eljárások.

Gyógyító modulok

A Gézengúz Alapítvány terápiás modellkoncepciója alapján egy gyermek ellátásának hatékonyságát az egymásra épített moduláris rehabilitációs programok növelik.

Egy moduláris rehabilitációs program keretében egy időben több, egymást kiegészítő ellátási formát javaslunk alkalmazni a gyermek életkorának és problémájának megfelelően.

A moduláris ellátás magában foglalja:

 • A kezelést indukáló orvosi vizsgálatot és a záró kontrollvizsgálatot
 • Szükség szerint pedagógiai vizsgálatot és kontrollvizsgálatot
 • Egy, a családot segítő vezető terapeutával történő rendszeres egyéni találkozást heti rendszerességgel
 • Orvos és fejlődéspszichológus által javasolt transzdiszciplináris terápiás és fejlesztési foglalkozásokat (speciális pszichoterápiát, gyógypedagógiát, gyógytornát, hidroterápiát és gyógytestnevelést) heti egy vagy több alkalommal, egyéni és csoportos keretek között
 • Szülő- és gyermekoktató programokat
 • Közösségi találkozásokat, kapcsolatokat

A Gézengúz modell ellátási formái:

 • Ambuláns egészségügyi intézményi ellátás
 • Home training
 • Ambuláns intenzív terápiás ellátás
 • Bentlakásos intenzív terápiás ellátás – kistérségi ellátás segítése
 • Gyógyfürdő ellátás
 • Halmozottan sérültek napközbeni ellátása

A Gézengúz Alapítvány ellátását kiegészítő szolgáltatás:

 • Információs szolgálat – „call center” életvezetési és szociális kérdésekben
 • Speciális gyógyászati segédeszköz kölcsönzés

A Cseppek Háza

A moduláris ellátás egyik kiemelt példája a bentlakásos intenzív heti tréningterápia, ezt a távol lakó betegek számára biztosítják a Cseppek Házában. A Cseppek Háza Gyermekrehabilitációs Központ olyan intervenciós egység, amely organikusan kialakított környezetben lehetőséget ad bentlakásra, korszerű diagnosztikus munkára, különböző gyógytornák, fizikoterápiás módszerek, gyógypedagógiai és pszichoterápia alkalmazására. Az egyéni ellátások több egymásra épülő fajtáját is igénybe veszi, ami hetente napi 3-4 órás foglalkoztatást is jelenthet. A központban helyezkedik el a gyógymedence is, amelyhez terápiás infrakabin tartozik. A kezelések állandó szakmai felügyelet alatt történnek, „védett” környezetben, életvezetési támogatás mellett. A folyamatot – együttműködve a szakmai teammel – pszichológus kíséri végig a hét folyamán. A programhoz úgynevezett tükörnap is tartozik: kéthetente, vagy a távolabbról jövőknél akár havonta-kéthavonta megismétlik a terápiás programot, így ellenőrzik a fejlődést. Természetesen mindig készül olyan szakvélemény és beszámoló, amely a gyermek fejlesztését egyébként végző helyi intézmény munkatársait tájékoztatja és segíti, attól függetlenül, hogy ott nem ezeket a módszereket alkalmazzák.

A Gézengúz Alapítvány további célja, hogy szervesen kapcsolódjék a magyar egészségügyi ellátás alapkövét alkotó helyi házi gyermekorvosi hálózathoz, annak rendszeresen beszámoljon a nála folyó szakmai és betegellátó tevékenységről, a speciális szakirányú klinikákkal mindennapos szoros szakmai kapcsolatot építsen ki.

Huple

A gyermekrehabilitációban különösen sok eszközt használnak a mozgásterápia hatékonyságának növelésére. Ez szükségszerű, gyermekek esetében pedig egyenesen elengedhetetlen, hiszen a terápiára legérzékenyebb hat év alatti korosztály az aktív mozgásterápiára leginkább játékosan motiválható. A kisgyermekek esetében olyan eszközökre van szükség, ami a terápia hatékonyságát növeli, egyben megfelelően biztonságos, és nem utolsósorban játékos is. A helyzet- és mozgásérzékelés legelső és legfontosabb szerve a vesztibuláris rendszer. Ez a különös analizátor dolgozza fel a külvilág mozgásingereit már a méhen belüli időszaktól, így a ma használt terápiás eljárások is a vesztibulum ingerlésével végzik a mozgásérzékelés és -kivitelezés javítását, továbbá a prekognitív funkciók aktivizálását. Ennek a felismerésnek és a sokéves szakmai tapasztalatnak köszönhetően került kifejlesztésre egy új mozgás- és koordinációfejlesztő eszköz, a „HUPLE”-félgömb, amely több terápiás eszköz funkcióját egyesíti.

A Huple® – diagnosztika a gyermekneurológiai vizsgálat szerves része. Ez egy speciális mozgás- és koordinációfejlesztő eszközzel végzett vizsgálat, amely során képet kapunk a csecsemők és gyermekek idegrendszeri érettségéről, működési zavaráról, izomtónus, egyensúly-, a szem-kéz koordináció-, és fej-törzs kontroll állapotáról. A gyermek finom reakcióit, válaszadó képességét értékeljük.

A Huple® a gyermekkori fejlődést végigkísérve lehetőséget ad az örömteli képességek kibontakoztatására, a későbbi tanulási zavarra utaló tünetek korai felismerésére és a sikeres mozgásélmények megszerzésére.

A Huple® megfelelő, tudatos használata az egyensúly fejlesztése révén komoly eredményeket hoz a különböző idegrendszeri sérülést szenvedett vagy veszélyeztetett fejlődésmenetű (pl. koraszülött) csecsemők, gyermekek rehabilitációjában. Mint egyedi orvostechnikai eszköz kiegészíti az intézmények hagyományos egyensúlyfejlesztő eszközeinek kelléktárát.

Cseppek Háza

2011 Budakalász Sport u. 3.

(06 26) 546 327

gezenguz@gezenguz.hu

www.gezenguz.hu

Adószám: 19650823-1-41

Számlaszám: UniCredit Bank Zrt

10918001-00000411-38110018

buy cheap dapoxetine online

május 29, 2011 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2011, Virtuális konferencia

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.