Benczur Katalin: Kreatívan etika, emberismeret órán is!

Az emberismeret, etika órák ugyan kis hangsúllyal vannak jelen közoktatási rendszerünkben, de ahol önálló tanóra keretében van lehetőség a tárgyat tanítani, kisebb csodákat el lehet érni. Ehhez nyitottság és a kezdeti szakaszban türelem szükséges mind a

tanár, mind a tanulók részéről.

Gyakorlati tapasztalatom szerint a súlyos morális, erkölcsi dilemmahelyzeteket vagy értékválságban/bizonytalanságban fellépő szituációkat nehézkes és sokszor kényelmetlen frontális osztálymunkában vagy forrásokat elemezve megtárgyalni. Sokkal közelebb

kerülhet a tanuló világunk, környezetünk problémáinak megértéséhez, ha annak egyéni vetületeit játékos, átélhető módon tapasztalja meg. Ezért dolgoztam ki egy közel ötven oldalas gyakorlatgyűjteményt olyan kreatív, megújulni akaró és képes pedagógusok számára, akik úgy gondolják a játékos jelleg nem pusztán a szórakozást, hanem az aktív tanulást szolgálja.

Learning by doing, theatre or drama in education a hívószavak, melyek a stratégia magját képezik. Szándékosan nem módszertanról van szó, hiszen megközelítésem alapvetően a befogadás módjában változtat a hagyományos iskolarendszerhez képest. A gyakorlatok négy típusba sorolhatók: ön- és társismereti feladatok; utánzó- mimetikus gyakorlatok; koncentrációs és érzékelő játékok; szituációs gyakorlatok. Alkalmazásuk az alábbi nevelési célok megvalósításához használhatók fel:

– A tanulók kommunikációs biztonságának megteremtése

A cél megvalósításához szükséges a diákok kiszabadítása az osztálytermi korlátok, a széksorok közül, szükséges ráébreszteni a tanulókat arra, hogy személyiségük, elsősorban a külvilággal való hatékony, asszertív kommunikációjuk döntő módon befolyásolja egyéni életutak alakulását és az érvényesülést.

– Ön- és társismeret fejlesztése

A dramatikus jellegű játékok egyéni, páros vagy csoportos formában történnek, mely során a felelősség jelentős kapocs a közösségben;

kamaszkorban kiemelten fontos, hogy a fiatalt érő érzelmek, indulatok hogyan manifesztálódnak, vagy kerülnek elfojtásra. Saját magunk ismerete hatékonyan képes hozzájárulni ahhoz, hogy jelenünket és környezetünket koherens rendszerben tudjuk értelmezni.

– Egészséges vitakultúra kialakítása

Fontos, hogy a diákok már általános iskolában elsajátítsák azokat a kompetenciákat, melyek segítik őket a véleményük megalkotásában és annak hatékony közlésében. A középiskolában a másság elfogadása, a tolerancia vezényszavával az iskola és elsősorban a közösség feladata az egyéni vélemények elfogadása, a kritikai szemlélet kialakítása, az érvelés művészetének elsajátítása.

A fenti célok kisebb részcélokkal teljessé válva egészíthetik ki az iskola küldetését. A vázolt gyakorlatok jól integrálhatók bármely tantárgyba, hiszen alkalmazhatók bemelegítő, ráhangoló, előzetes ismeretet felmérő céllal

is. A kreatív pedagógus a fokozatosság elvét szem előtt tartva

jó eredményeket érhet el a feladatok, gyakorlatok gondos és alapos felkészülés után való alkalmazásával.

Benczur Katalin

színháztörténész, etika, ember- és társadalomismeret szakos tanár, PhD hallgató

benczurkata@gmail.combuy dapoxetine research chemical

május 29, 2011 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2011, Virtuális konferencia

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.