Veresné Péter Judit: Családműhely program

A régen általános, több generációt magukba ölelő nagycsaládok mára szinte teljesen eltűntek, s így minimálisra szűkült az a tér, ahol a fiatalok leképezhetik a családi lét kontúrjait. A családi életre való felkészítés a nagycsaládon belüli mintaadás és mintabefogadás helyett nagyrészt külső feladattá vált. Ez azonban intézményi keretek között nem megoldott. Az iskolában nagyon kevés szó esik minderről, más intézmények, szervezetek pedig nem igazán fókuszálnak erre a területre.

Jelenleg alig akad, aki a családi életre való felkészítés küldetését felvállalja, módszereit kidolgozza. Pedig a magyar társadalom egyre égetőbb problémája, bajainak forrása a családi életre való felkészítés, felkészülés hiánya.

A Csillagpor Alapítvány felvállalta ezt a feladatot, Családműhely programja hiánypótló ezen a téren.

Családműhely program célcsoportja a 12 és 30 év közötti fiatalok voltak.

A program egyik fő célja a gyermeket nevelő, gyermeket váró, gyermekáldásra készülő fiatalok családi életre való felkészítése indirekt módon, mintaadás útján, valamint társas kapcsolataik bővítése, közösségi, közéleti részvételük fejlesztése és életpálya-tervezésük tudatosságának az erősítése.

A családi életre való felkészítés mellett a projekt másik fő célkitűzése a segítő szakmák iránt érdeklődő fiatalok pályaválasztásának a segítése, életpálya-tervezésük tudatosságának erősítése, társas kapcsolataik bővítése, közösségi, közéleti részvételük fejlesztése, a családi életre és az ezzel járó élethelyezet-változásra való felkészítésük.

A Csillagpor Alapítvány munkatársai a program elindítása előtt szükségletfelmérést végeztek a potenciális célcsoport körében.

A feldolgozandó témák szempontjából a CSALÁDDAL és az ÉLETMÓDDAL kapcsolatos kérdések fogalmazódtak meg, a feldolgozás módjára vonatkozóan pedig KÖZÖSSÉGI formák iránti igények jelentek meg.

Erre a három pillérre épült a program.

Ezen témakörök köré szerveződött a négy, szorosan egymásra épülő kompetenciafejlesztő modul: a Családi Klub, az Életmód Műhely, az Ifjúsági Tanulókör és a Családi Hétvégék. A résztvevők érdeklődési köréhez, igényeihez igazodó foglalkozások kéthetenkénti rendszerességgel követték egymást, Családi Hétvégére két alkalommal került sor. A programokon ingyenes volt a részvétel.

A négy modul összesen 84 programelemet tartalmazott, 48 tizenkét és harminc év közötti gyermeket nevelő és gyermeket váró, valamint a segítő szakmák iránt érdeklődő, családalapítás előtt álló fiatal vett részt a programban. A megvalósítók először párhuzamosan kezdtek dolgozni a két célcsoporttal. A program előrehaladása során egyre több közös metszéspontot találtak számukra, míg a program vége felé sikeresen közösséggé kovácsolták őket.

A projekt számukra, a résztvevők számára nyújtott legtöbbet, ők a közvetlen haszonélvezők. A közvetett haszonélvezők száma több százra tehető, így a program résztvevőinek a közvetlen társadalmi környezete, a partnerszervezetek tagjai és mindazok, akik bekapcsolódtak a Családi Hétvégék programjaiba. Ide tartoznak – családjaikat is beleértve – a projekt megvalósítói és önkéntesei is, akik szakmai ismereteikben, tapasztalatokban, emberi kapcsolataikban maguk is sokat gazdagodtak a program két esztendeje alatt.

Veresné Péter Judit

Családműhely program szakmai vezető

(06

30) 622 6522

info@csillagporalapitvany.hu

www.csillagporlalpitvany.hu

buy female cialis online

május 29, 2011 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2011, Virtuális konferencia

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.