Vázlat a roma gyermekvédelemről

Az előadásomban azt fejtettem ki az érdeklődőknek, hogy mi az, amit a pass4sure 140-420 roma gyermekvédelemről a hallgatóknak általában tudniuk kell.

Célja:

A hallgató világosan lássa, hogy mik azok a sajátosságok a gyermekvédelem területén, amelyek a roma gyermekekkel kapcsolatosak.

Feladata:

A hallgatók ismerjék meg a roma családok sajátos értékrendjét, belső struktúráját, rendelkezzenek úgynevezett roma család-ismerettel.

Ismerjék meg továbbá, azon intézményeket a hallgatók, ahol a legtöbb esetszámban foglalkoznak a roma gyermekek problémáival.

Ismerkedjenek meg olyan szakmai szempontokkal, megközelítésekkel, amelyek a roma gyermekekkel kapcsolatos esetkezelésekben hatékonyaknak mondhatók.

A roma identitás a roma gyermekek nevelésében.

A gyermekek, ezen belül a roma gyermekek védelmének rendszere.

Gyermekjóléti alapellátások:

Gyermekjóléti szolgálatok a roma gyermekvédelemben.

Roma gyermekek az alapellátásban és a védelembe vételben.

Az egyéni esetkezelés sajátossága a roma gyermekekkel kapcsolatos esetekben.

A közösségi szociális munka szerepe adott roma közösségeknél.

A veszélyeztetésről és a veszélyeztetettségről.

A családgondozás alapvető elvei.

A gyermekvédelmi szakellátás:

A gyermekotthonokban vagy befogadó családoknál elhelyezett roma gyermekek helyzete.

Az utógondozás szerepe a szakellátásban.

A nevelő szülői rendszer és a családi kapcsolat fenntartása a roma gyermekeknél.

A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgáltatás.

A javító nevelő intézetek.

A helyettes szülői hálózatokról és az átmeneti otthonokról.

A roma gyermekek örökbefogadásáról.

Gyámügyi igazgatás és a gyámság:

A gyámügyi feladatok.

Az ideiglenes elhelyezés.

A gyermekek tapasztalatai a döntésekben való részvételről.

A pártfogói felügyelet.

Az iskolai, óvodai gyermekvédelem szerepe a roma gyermekeknél:

Az óvoda, iskola együttműködése a roma szülőkkel.

A veszélyeztetettség megállapításának gyakorlata.

A roma kultúra oktatásának kihatása az iskolai- óvodai gyermekvédelemre.

A szülők szerepe az óvodai iskolai gyermekvédelemben.

A roma identitás felvállalásának dilemmái.

Solymosi Imre intézményvezető

Turai Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

2194 Tura, Magdolna utca 35.

Imresoly@freemail.hu

pass4sure ST0-075

clomid fertility drug buy online

szeptember 14, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2003

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.