Új Ifjúsági Szemle

A harmadik évfolyamába lépett Új Ifjúsági Szemle ifjúságelméleti folyóirat: a gyermekek és fiatalok élethelyzetének bemutatásával foglalkozó, az érdeklődő értelmiségieknek szóló időszaki kiadvány, amely támaszkodva a korábbi évtizedek ifjúságkutatásaira is, megkísérli a beilleszkedést a nemzetközi trendekbe; a meglévő eredményeket kívánja közkinccsé tenni, népszerűsíteni, így jelenítve meg az ifjúsági diszciplína sokszínűségét.

Annak érdekében, hogy a kontinuitás érzékelhető legyen, az ÚISZ olyan tanulmányokat igyekszik közölni, amelyek tudományosan és szakmailag megalapozottak – ha vitára ingerlőek is néha –, ugyanakkor nélkülözik az akadémiai típusú lapok túlzott tudományosságát, annak érdekében, hogy a tájékozódni kívánó fiatal értelmiségi csoportok és a szűkebb szakmai közönség is haszonnal forgathassa a lapot.

A lap öt casino online rovattal működik:

– Az ifjúsági közélet rovat célja bemutatni a gyerekek, fiatalok és közösségeik nyilvános, saját vagy más ifjúsági közösségek élethelyzetének javítása érdekében kifejtett tevékenységeit. A rovat emellett foglalkozni kíván a gyerekek, fiatalok közéleti cselekvéseire hatást gyakorló kormányzati és nemkormányzati tevékenységek bemutatásával, elemzésével és értékelésével.

– Az ifjúság és társadalom rovat – mint sajátos korosztályi csoport, az ifjúság és a (strukturált csoportokból és környezetekből álló) szocializációs közeg – a társadalom kölcsönhatásait vizsgálja.

– Az ifjúság és környezet rovat célja a főváros illetve vidék ifjúságának élethelyzetéről, szokásrendszeréről, azok hasonlóságairól, eltéréseiről hírt adni, s bemutatni egy-egy település, régió ifjúság érdekében kifejtett tevékenységét. A rovat foglalkozik továbbá a határon túli fiatalok, a kisebbségek speciális státuszukból adódó különbözőségeivel, illetve – ifjúságot érintő – nemzetközi ügyekkel is.

– Az életmód–élethelyzet rovat talán a „változás és tartozás” gondolattal írható le leginkább, hiszen az önálló életkezdéssel kapcsolatos állandó változásról és a valahová tartozás szükségletéről szeretne néhány állóképet felvillantani.

– A kitekintés rovat recenziókkal, elemző könyvismertetésekkel igyekszik bemutatni a szektor irodalmát.

Bartók Barbara szerkesztőségi titkár

Új Ifjúsági Szemle szerkesztősége

titkar@uisz.hu

velemeny@uisz.hu

www.uisz.hu

www.ujifjusagiszemle.hu

generic clomid over the counter

október 30, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2005

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.