Új Ifjúsági Szemle

A harmadik évfolyamába lépett Új Ifjúsági Szemle ifjúságelméleti folyóirat: a gyermekek és fiatalok élethelyzetének bemutatásával foglalkozó, az érdeklődő értelmiségieknek szóló időszaki kiadvány, amely támaszkodva a korábbi évtizedek ifjúságkutatásaira is, megkísérli a beilleszkedést a nemzetközi trendekbe; a meglévő eredményeket kívánja közkinccsé tenni, népszerűsíteni, így jelenítve meg az ifjúsági diszciplína sokszínűségét.

október 30, 2006 · Webszerkesztő · No Comments
Tags: , , , , ,  · Posted in: MindenGyerek 2005

Lea Otthon – fiatal, krízisben lévő leányanyáknak…

október 29, 2006 · Webszerkesztő · No Comments
Tags: , , , , , , , , ,  · Posted in: MindenGyerek 2005

Rács helyett háló

A Rácz Aladár Közösségi Házunkban új szolgáltatásként 16-25 éves korú, iskolából kimaradt fiatalkorúak és fiatal felnőttek bűnelkövetővé válásának megelőzésére klubhálózatot szervezünk.

október 17, 2006 · Webszerkesztő · No Comments
Tags: , , , ,  · Posted in: MindenGyerek 2005

A Nemzeti Ifjúságkutató Intézet által a MindenGyerek Konferencián tartott előadások alapját képező kutatások

Az ifjúsági házak funkcionális átalakulása a 90-es évektől napjainkig

szeptember 12, 2006 · Webszerkesztő · No Comments
Tags: , , , ,  · Posted in: MindenGyerek 2003