Sérült, fogyatékos gyermekek játéktevékenységének fejlesztése integrált gyermekcsoportokban és rendezvényeken

Integráció: a sérült gyermek beillesztése a csoportba.

Lényege a beillesztésnek, hogy sem pozitív, sem negatív diszkrimináció nem érheti. Az egyenrangúság az egyetlen lehetőség, amely a szocializációt, a személyiség normális fejlődését segíti.

Ki integrálható?

– aki alacsony szinten, de önálló hely- és helyzetváltoztatásra képes,

– aki alacsony szinten, de önálló ítéletalkotásra képes (felismer, azonosít, együttműködik, játékszabályokat elfogad és betart),

– aki alacsony szinten, de önellátásra képes (mosdó, étkezés, öltözés…).

Az integráció megvalósításánál fontos szempont figyelembe venni a gyermek életkorát, az életkori sajátosságokat, a sérülést, mint befolyásoló tényezőt, s ennek ismeretében állítjuk össze azokat a játékhelyzeteket, amelyek kielégítik a sérült és egészséges gyermek fejlődését.

Mozgást fejlesztő játékok

1. Fogócska: Békás tó, Farkasverem, Kínai nagyfal című játék, aminek lényege, hogy a fogó körön vagy árkon belül van, a többiek átszaladnak, és akit megfognak, az kerül be a körbe.

Javaslat: Mozgássérült gyermek legyen a fogó, mert neki nem kell szaladgálni, inkább éberen figyelni, hogy kit tud elkapni. A következő körben, ha szalad és elkapják, ismét legyen fogó. Enyhe értelmi, vagy magatartássérült gyermeknél nem differenciálunk. Vak gyermeknél javasoljuk, hogy ő legyen a fogó.

Nem javasoljuk a sérült gyermek jelenlétében azt a típusú fogócskát, ahol a térben bárhova lehet szaladni.

2. Bújócska: Olyan szabályjátékot javaslunk, ahol a megkeresés a lényeg, s akit elsőnek megtalál, az lesz a hunyó.

Nem javasoljuk mozgássérültek esetében az ipics-apacs típusú játékokat. A vak gyermeknél javasoljuk a szembekötősdi-szerű játékokat. Értelmi károsodott, vagy magatartásában sérült gyermeknél bármely bújócska lehetséges.

3. Mozgásritmus-figyelemfejlesztő játékok: Bármely sérülésnél alkalmazható. Például „tolvajlépés vagy szoborjáték” lényege, hogy a vezető háttal áll a csoportnak és elkezd lépegetni. A mögötte álló játékosok lopakodnak utána, majd a vezető hirtelen megáll, ekkor már senki nem léphet, szoborrá dermed. Aki lép, visszaáll a kiinduló helyhez.

4. Körjátékok: A mondókás, dalos körjátékokban szinte minden sérüléssel aktív játékos lehet.

Javaslat: ha a körön kívül futni kell, s a mozgássérült gyermek elsősorban jól mászik, akkor változtassuk meg úgy a szabályt, hogy mindenki másszon.

5. Labda vagy tornakarika játékok: dobni, gurítani, rúgni akár célba, akár társhoz minden sérüléstípusban ajánlott. Javasolt a csörgő labda látássérülteknek.

6.Táncok: párostánc, körtánc minden sérülés típusra javasolt, ezenfelül a derék- vagy vállfogással soralkotás (kígyó, vonat), menetelés.

Gyors reagáló képességet fejlesztők

Például babzsák adogatása kézről kézre, vagy gombok kiválogatása a többi apró tárgyból stb.

Utánzók: Mozdulatutánzók.

Érzékszerv-fejlesztők: Hangokkal – mi szólt?, tapintással a letakart tárgy felismerése, vagy „kié a bőrönd” játék, ahol egy gyermek kimegy a csoportból, a többiek megbeszélik, hogy kinek a külsejét írják le. Bejön a játékos, és felsorolják, hogy tedd a bőröndbe a fehér cipőt, kék inget, zöld nadrágot…stb. – ki kell találni, hogy az melyik gyermeken van.

Kártyajátékok és társasjátékok

Életkornak megfelelőt javaslunk. Az értelmi sérültek részére egyszerű formafelismerő-, vagy színfelismerőket. Ezen felül dominójátékokat.

Konstruktív és ábrázoló játékok

A konstruktív játékok történhetnek mértani formákból, modellezésből, vagy több anyag együttes használatából. Az ábrázolás történhet ceruzával, gyurmával, festékkel stb.

Szerepjátékok

– foglalkozások, tevékenységek, társsal vagy anélkül való játék,

– bábjátékok,

– dramatikus játékok,

– zene-tánc.

Minden játéktípusra az jellemző, hogy a sérült, fogyatékos gyermek játékideje rövidebb. Fárad, figyelme lankad, lassúbb, szívesebben szemlélődő. A gyermek ezen jelzéseit vegyük figyelembe és ne erőltessük a játékra, de ne is tegyünk le arról, hogy újból és újból bekapcsolódjon a folyamatba.

Dramatikus játék feldolgozása

Mesefeldolgozás az előadás során. Bábbal, színpadi játékkal, zenével, tánccal.

Tunyogi Erzsébet főiskolai tanár

1077 Budapest, Bethlen Gábor u. 8. I. em. 6.

4137-290, 3412-985

tunyogi_bobe@axelero.hu

cialis super active plus 20 mg

szeptember 13, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2003

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.