SEECRAN

A SEECRAN az ENSZ Gyermekjogi Egyezményének érvényesítését elősegítő civil szervezetek hálózata a dél-kelet európai régióban. A hálózat tagjai az egykori Jugoszlávia utódállamaiban, Albániában, Bulgáriában, Magyarországon, Romániában és Törökországon.

A SEECRAN egy nyitott, rugalmas, áttekinthető és demokratikus hálózat, melynek központi irodája jelenleg Ljubljanában, Szlovéniában található. A hálózat helyi szintű tevékenységét a tagállamok projekt-vezetői koordinálják.

A SEECRAN — Támogatói- és Szándéknyilatkozat aláírásával megvalósult – megalakulása a Balkáni Gyermekjogi Kezdeményezés, valamint a dél-kelet európai régióban működő civil szervezetek aktív együttműködésének közvetlen eredménye.

A SEECRAN lényeges szerepet tölt be azon helyi, országos, regionális és nemzetközi szervezetek, valamint magánszemélyek közötti kapcsolatok megteremtésében, amelyek a gyermekek jogainak védelmét és érvényesítését elősegítik, illetve e területen jogi képviselettel rendelkeznek, illetve tanácsadással szolgálnak.

A dél-kelet európai országok számára a legfontosabb feladat egy olyan régió kialakítása, felépítése, mely tudatára ébred annak, hogy gyermekei a civil társadalom aktív formálói.

A gyermekek jogainak teljes körű érvényesítése előfeltétele annak a kulturális és gazdasági fejlődésnek, mely alapot biztosít a multikultúrális beállítottság, a kölcsönös megértés és tolerancia elmélyítésére.

A SEECRAN az országhatárok és az etnikai megosztottság által teremtett korlátokon túllépve célozza meg a gyermekek érdekvédelmét, elősegítve az országok között végbemenő folyamatokat, tapasztalatcserét és kapcsolatteremtést.

Magyarországi jelenlétét illetően a SEECRAN szeretne olyan független platformként funkcionálni, mely lehetőséget ad a különböző gyermekjogvédelemmel foglalkozó szervezetek hatékony és gyermek-centrikus együttműködésére.

Roszik Dániel projectkoordinátor

SEECRAN

1025 Budapest, Keleti K. u. 15/B, II/10.

06-1-438-5277

06-1-316-5721

rdaniel@partnershungary.hu

www.seecran.org

female cialis buy

szeptember 14, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , ,  · Kategória: MindenGyerek 2003

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.