Roma gyerekek iskolai integrációja

Egy projekt tapasztalatai

A konferencián elhangzott előadás egy oktatási integrációs projekt eredményeit és tapasztalatait mutatta be: az Ec-Pec Alapítvány és partnerei által megvalósított, a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet támogatásával létrejött, Roma Education Initiative programot.

A 2003. tavaszától 2005. decemberéig tartó nemzetközi program célja, hogy visszaszorítsa az iskolai diszkriminációt, a szegregációt, és olyan pozitív társadalmi folyamatokat indítson el, melyek következtében a roma gyerekek esélyei javulnak mind az oktatás, mind a társadalmi integráció terén. Ennek érdekében a következő alprogramokat valósítottuk meg a projekt keretében:

– Helyi integrációs szövetségek felállítását és támogatását, melyek a különböző oktatási és oktatáshoz kapcsolódó intézmények közötti együttműködésre alapozva, a roma gyerekek szegregált nevelését felszámoló programot dolgoznak ki, mellyel hosszú távon is előmozdítják e tanulók integrált nevelését, társadalmi integrációját.

A pályázati program keretében Budapest VII. kerületében, Miskolcon és Pátkán állt fel Helyi Integrációs Szövetség.

– Korszerű, kultúra-semleges pedagógiai mérőeszközöket fejlesztettek ki a Fővárosi 3. Számú Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ vezetésével szakértői bizottságok. Ezek alkalmazásával elkerülhetővé válhat, hogy a roma és hátrányos helyzetű gyermekek kulturális másságuk illetve eltérő szociális hátterük miatt kerüljenek beiskolázásra speciális intézményekbe.

– Az esélynövelő roma koordinátor szakma létrehozása és hazai elterjesztése a pedagógusok és a különböző szocio-kulturális háttérrel rendelkező tanulók közötti összekötő szerepet hivatott betölteni, a sikeres integráció és a hatékony tanító-nevelő munka elősegítésére.

– Pedagógushallgatók mentori tevékenysége roma és hátrányos helyzetű tanulók között a pedagógus alapképzés gyakorlati jellegét kívánja megerősíteni. Célunk az volt, hogy a leendő pedagógusok alapképzésük során új, korszerű módszertani ismeretekre tegyenek szert és megfelelő gyakorlati eszköztárral rendelkezzenek, már pályára lépésükkor. Partnerünk a Miskolci Egyetem Neveléstudományi Tanszéke volt, ahol hatékonyan működik ez a modellértékű program.

– A projektről az Országos Közoktatási Intézet által végzett monitoring vizsgálat célja a projekt tevékenységeinek, a célkitűzéseinek megvalósításának nyomon követése.

Meggyőződésünk szerint e hosszútávú projekt igazolja a hozzáfűzött reményeket és azt a kitartó munkát, melyet a bevont pedagógusok, oktatási szakemberek és a tevékenységekben részt vevő munkatársak belefektettek az integráció elősegítésére.

Deák Éva ügyvezető igazgató

Ibolya Emese szakmai koordinátor

Ec-Pec Alapítvány

1072 Budapest, Rákóczi u 22.

(1) 486-2850

ecpec@ecpec.hu

www.ecpec.hu

doxycycline generic

október 22, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2005

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.