Pedagógiai tanácsadó szolgálat tanulási zavarral küzdő tanulók megsegítésére

A speciális nevelési szükségletű gyermekek száma egyre nő és ezzel párhuzamosan a gyógypedagógia felelősségvállalása is jelentősen kibővül.

A gyógypedagógiai segítségnyújtás kompetenciakörébe került a mikroorganikus, diszfunkcionális zavarokból, a bio-pszicho-szociális, szociokultúrális eredetű személyiségfejlődési rendellenességekből származó tanulási problémák kezelése is.

A jövőben olyan intézményes pedagógiai szolgáltatásokra van szükség, amelyek mind a gyermek, mind pedig a vele közvetlenül kapcsolatban állók megsegítését célozzák.

A tanácsadó szolgálat célja, hogy az iskolai előmenetelében gátolt, tanulási nehézséggel küzdő, épértelmű tanulók saját értékeikre támaszkodva váljanak alkalmassá tanulmányaik további folytatására és a társadalomba való aktív beilleszkedésre.

Célcsoportjai:

– tanulási kudarcnak kitett, illetve azzal veszélyeztetett gyermekek: az óvodai nagycsoportokban, az általános iskolák első osztályaiban

– a problémás gyermek közvetlen hozzátartozói (szülők, nagyszülők, testvérek)

– a gyermekkel napi kapcsolatban levő pedagógusok (óvónők, tanítók, nevelők).

Feladatai:

– a speciális segítségre szoruló gyermekek, családok felkutatása

– felvilágosítás, ismeretterjesztő és szemléletformáló munka

– a speciális megsegítést igénylő gyermekek pedagógiai diagnosztizálása

– szükség esetén egyéni fejlesztési terv készítése és segítségnyújtás annak megvalósításában

– esetkövetés, egyéni életút segítése.

A pedagógusok felkészítésének alapja az oktatási-nevelési intézmények és a tanácsadó szolgálat közti kétoldalú együttműködés, az óvoda illetve iskola nyitottsága a segítség elfogadására.

Szolgáltatási formák pedagógusok részére:

– szakmai nap

– nyílt nap

– konferencia.

A szülő – problémás gyermekén keresztül – saját életében is válsághelyzetet él át. Segítenünk kell a gyermek elfogadásában, a lelki egyensúly megtalálásában, a gyermek fejlesztéséhez, fejlődéséhez nélkülözhetetlen szeretetteljes magatartás gyakorlásában.

Szolgáltatási formák a szülők részére:

– szülők klubja o tanácsadás

– a szülő bevonása a fejlesztő munkába

– intézménylátogatás.

Szolgáltatási formák gyermekek részére:

– iskolai életmódra való felkészítés, beszoktatás az új intézménybe (óvodaiskola együttműködésének koordinálásával)

– pedagógiai diagnosztikai vizsgálatok

– speciális fejlesztő programok, terápiák vezetése

– játszóház (a szülők klubjának programjaival párhuzamosan)

– pszichológiai megsegítés

Éltes Mátyás Iskolaközpont gyógypedagógusai programja bemutatói:

Máténé Sej Jolán igazgató és Demeter Gáborné igazgatóhelyettes

7633 Pécs, Építők útja 9.

06-72-257-338

buy female cialis online

szeptember 13, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: ,  · Kategória: MindenGyerek 2003

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.