Pártfogás Magyarországon – Reform közben

A magyar pártfogás reformjának irányai

Az Igazságügyi Minisztériumon felügyelete alatt, 2003. júliusától új szervezeti rendszerben, egységes szakmai irányelvek alapján központi irányítású szervezet alakult Pártfogó Felügyelői Szolgálat Országos Hivatala néven.

A pártfogó felügyelői szervezet és a pártfogói munka átalakítása szerves része annak az úgynevezett „kettős nyomtávú” büntetőpolitikának, mely eltérő eszközrendszert kíván érvényesíteni a társadalomra kiemelkedű veszélyt jelentő súlyos és a kisebb súlyú bűncselekményekben megnyilvánuló bűnözéssel szemben.

Jelenleg egy átfogó reformfolyamat zajlik a büntetőpolitika és a bűnmegelőzés területén. Az Országgyűlés elfogadta a Társadalmi bűnmegelőzésről szóló határozatot, készül a bűnmegelőzésről és az áldozatvédelemről szóló törvény.

Az átalakítási koncepció részeként pártfogó felügyelők eddigi fő munkaterületei:

– pártfogó felügyelet, közérdekű munka végrehajtása, utógondozás – további tartalommal gazdagodnak, illetve az eddigi – csak a tárgyalás utáni szakaszban való – beavatkozás mellett már a tárgyalás előtti szakaszban is bekapcsolódnak a büntetőeljárásba.

A 2003. júliusától bevezetésre került elemek:

– Pártfogó felügyelői vélemény – lehetővé teszi, hogy a pártfogó és a pártfogolt között már az eljárás korai szakaszában létrejöjjön a kapcsolat, a pártfogó részt vegyen a büntetőeljárás előkészítésében

– Drogelterelés (kábítószer fogyasztók 6 hónapos terápiás kezelése)

– Speciális magatartási szabályok alkalmazásának szorgalmazása, újak bevezetése az általános magatartási szabályok mellett (pl.: sértettnek nyújtott jóvátétel)

– Pártfogó felügyelői szállás és foglalkoztató létrehozása pilot projectként 2004-től

Fő cél az alternatív – nem szabadságvesztéssel járó – szankciók hatékony alkalmazása.

Az elkövetők büntetése mellett a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése, ezzel a bűnismétlés veszélyének csökkentése.

Kóta Tünde szakmai referens

06-1-460-4708

kotat@imn.hu

Bogschütz Zoltán szakmai referens

06-1-460-4706

bogschutzz@im.hu

Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat Országos Hivatala

1145 Budapest, Róna u. 135.

doxycycline cost

szeptember 14, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: ,  · Kategória: MindenGyerek 2003

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.