„Ocsu-mnyo” (Szemem fénye) cigány játszóház

Halmozottan hátrányos helyzetű roma kisgyermekek szocializációjának elősegítése

Pécs roma lakóinak jelentős része a keleti külvárosban, Meszesen él, a város legszegényebb, szociálisan leginkább rászorult, peremhelyzetben levő területén.

Ez a városrész a pécsi bányászat fejlődésével párhuzamosan alakult ki, következésképpen a bányászat válságjelenségei azonnal megjelentek a 80-as évek közepén. A városrész fejlődése már a 70-es évek közepén, a nagy lakótelepek építésének korában megállt, majd az ipari szerkezetátalakulással egy időben elkezdődött a slumosodás. Ma a lakosság kb. 35%-a roma, sokgyermekes család, szociális szempontból ennek az összes következményével (munkanélküliség, alkoholizmus, családi mobilitás, a gyermekek iskoláztatási gondjai, s egyéb devianciák). További körülbelül 30%-uk idős, egészségkárosodott bányász és családja, igen rossz anyagi-gazdasági körülmények között.

A területen élő aktívkorúak többnyire munkanélküliek, mentális és/vagy egészségi problémák, vagy képesítés hiánya okán. Ugyancsak megfigyelhető a területen élők „másodlagos gettósodása”, azaz a lakosság lokális elkülönítése, amelynek révén elveszítik orientáló és szabályozó kultúrájuk szerepét.

Programunk az „Ocsu-mnyo” cigány játszóház vonzási körzetének roma lakosságára terjed ki, akik így kapcsolatba kerülnek az első – önként választott

– intézménnyel (mivel bölcsődében működik a játszóház), s ezt az interkulturális kapcsolatrendszert akarjuk oly módon kihasználni és gazdagítani, hogy egészségügyi, szociális, és pedagógiai segítséget is tudjunk adni a családoknak.

Programjaink a személyes kapcsolatra és a közösségi tanulás előnyeire építenek.

Célkitűzéseink:

a.) A 0-3 éves korosztály egészséges szocializációjának programokkal történő támogatása, segítése. Mivel e korosztály elsődleges szocializációs ágense a család, ezért a szolgáltatásokkal nem a kisgyermeket, mint egyént, hanem a családot, mint gondozó-nevelő környezetet célozzuk meg. Hatékony társadalmi integrációjának segítése, támogatása adaptív magatartásmódok, viselkedéselemek, szokások megerősítésével.

b.) A gyermekek nyelvi fejlődésének segítése indirekt módszerekkel, a szülőkkel való foglalkozásokkal, illetve a szülő-gyermek nyelvi interakciók gazdagítása, az anyai „tanítási stílus” fejlesztésével, mintakövetéses módszer alkalmazásával, a gyermeket váró édesanyákkal, csecsemős, illetve kisgyermekes családokkal való foglalkozások alkalmaival.

Hisz a „nyelv szabja meg és struktúrálja azt, hogy mit és hogyan tanul meg a gyerek, oly módon, hogy korlátok közé szorítja a jövőbeli tanulást”.

c.) A gyermekvárás időszakára való felkészítés, (egészségügyi, pszichológiai, szociális stb. aspektusokkal) szülésre való felkészítés, a baba fogadására való családi felkészítés, szociális, orvosi, pedagógiai tanácsadások.

Csonka Anna programvezető

7636 Pécs, Nagy Ferenc tér 4. I. 5.

where can i buy dapoxetine online

szeptember 14, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2003

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.