Nemzetközi együttműködés a mindennapi gyakorlatban- Szemléletváltás a projekt coaching segítségével

A MOSTart NKKE 2007 óta folytatja Esélyteremtő Programját, melynek segítségével partnerei számára a nemzetközi együttműködések a mindennapi élet részeivé válnak.

Az egyesület szakemberei az országban szétszórva, HH intézményekhez és csoportokhoz csatlakozva, asszociációs partnerként fejtik ki tevékenységüket. Ez kezdetben művészeti kurzusok és alternatív órák lebonyolításával zajlott. 2007-ben kerültek fókuszba azok az uniós (LLP, Youth, Culture, Media, Town-Twinning) programok, melyek támogatási lehetőséget kínálnak ezekre a tevékenységekre nemzetközi szinten. Az egyesület ekkor szembesült a ténnyel, hogy partnerei 80 %-a nincs tisztában a programok adta lehetőségekkel, nem találja a kapcsolódási pontot működése és a lehetőség között, vagy nem mer belevágni a munkába.

Az „Esélyélmény Programban” részt vevők 70 %-a olyan hátrányos helyzetű közintézmény, civil szervezet vagy marginalizált csoport, melyek napi gondjaik, társadalmi előítéleteik és anyagi-humán kapacitáshiányuk miatt nem veszik észre a helyzetük javítására fennálló lehetőségeket; vagy nem tartják lehetségesnek azok megragadását. A program olyan tájékoztatási rendszert és mentori tevékenységet foglal magában, mely, figyelembe véve partnerei egyéni kondícióit, ezekre szabva kínál fel nemzetközi együttműködési lehetőségeket. Az Esélyélmény Program (1) A hiányzó információt személyes megkereséssel pótolja. (2) A partnerek kondícióit pontosan felméri, szinergiába állítja a pályázati kiírásokkal. (3) A multiplikáció magában foglalja a partnerkeresést, a projekt megfogalmazását, két éves nonformális tréning keretében a sikeres projektmenedzsment elméleti és gyakorlati ismereteit, valamint az egyedülálló projekt coaching módszert. A gyakorlatba „belevetett” célcsoport két éves mentorálása alatt a shadow coaching segítségével az egyszerű projekt átalakul mentalitásváltó és struktúrafejlesztő eszközzé. A projekt coachinggal kibővített Esélyélmény Programban a nemzetközi projekt nem cél, hanem szervezetfejlesztési, karrierépítési vagy tehetséggondozási eszköz. A mentoráltak tapasztalják, hogy helyük van az európai társadalomban, mely az emberi jogok elfogadására, demokratikus alapelvekre, kulturális sokszínűségre és esélyegyenlőségre törekszik. A generált programok az integrációs törekvések mellett megoldást nyújtanak a fenntarthatóságra is.

Az Esélyteremtő Program közhasznú tevékenységként 2007 óta több mint 120 nemzetközi projektet generált. Az egyesület által mentorált projektek között szerepel egy országos nívódíjas Comenius, két minőségdíjas eTwinning, valamint egy országos második helyen végzett eTwinning verseny-projekt is.

Letölthető prezentáció itt

Bajzák István ügyvezető

Varga Anett nemzetközi koordinátor

MOSTart Nemzetközi Kulturális Közhasznú Egyesület

2344 Dömsöd, Wesselényi u. 15.

Tel / fax: 00-36-24-434-196

office@mostart.org

www.mostart.org

female cialis for sale

május 29, 2011 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2011, Virtuális konferencia

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.