MindenGyerek Konferencia 2009 – Zárókiadvány

MindenGyerek Konferencia

Budapest

2009. január 19-21.

ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai
Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület
Gyerekparadicsom Alapítvány

Szerkesztő: Tóbiás László
Grafikai szerkesztő: Balázs Andrea
Kiadja a Gyerekparadicsom Alapítvány
Felelős kiadó: Tóbiás László
Készítette a Print City Kft.
Felelős vezető: Bereczk Imola
ISBN: 978-963-88411-0-0

Itt csak az írás kivonata olvasható, a teljes anyag letölthető: MindenGyerek Konferencia 2009


Tartalom

6 Előszó

9 Ifjúsági munka, gyermeki jogok érvényesítése
28 Önkéntesség
31 Kutatás
37 Gyermekvédelem
46 Iskola és tanulástámogatás
57 Magatartászavar kezelése
60 Konfliktus, agresszió és kezelésük
71 Kábítószer
75 Bűnmegelőzés, igazságügyi szolgáltatások
83 Kultúra
89 Szabadidő/játékpedagógia
93 Aktív nevelés
97 Fenntartható fejlődésre nevelés
111 Élménypedagógia
123 Drámapedagógia
125 Gyerekek és a tartós betegség, fogyatékosság
134 Szülők támogatása
141 Szakemberek támogatása
143 Helyi fejlesztés
145 Táborozás
147 Táplálkozás
149 Pályaorientáció
151 Szexualitás
153 Hitélet
154 Hátránykezelés, esélyteremtés
156 Megvalósult programok
166 Részvevők
183 Tárgymutató
184 Megvalósítók

Előszó

Olvasónk a negyedik MindenGyerek Konferencia kötetét tartja kezében. Mi szeretnénk konferenciasorozatunkat egy folyónak látni, ami mindig azonos önmagával és mindig más, sokakat magával ragad.

Bízunk benne, hogy negyedik alkalommal is megőriztük értékeinket és hagyományainkat, és az egyes foglalkozások tartalmán túl is adott újat konferenciánk a részvevőknek.A kötettel is változatlan célunk: szeretnénk bemutatni a gyerekekkel kapcsolatos innovációkat, és az innovátorokkal való kapcsolatteremtéshez adatokat biztosítani. Azoknak, akik ott voltak konferenciánkon, de ki kellett választaniuk tíz programelemet a százötvenből, melyen személyesen is részt vehettek s azoknak is, akikkel most személyesen nem találkoztunk, remélve, hogy a következőkben együtt dolgozhatunk. A kötet elérhető www.mindengyerek.hu honlapunkon is.

Köteteink előszavában mindig kísérletet tettem arra, hogy írjak az Olvasónak azokról a tendenciákról, melyeket a szervezés során szerzett tapasztalataink alapján kirajzolódni látunk.Ez alkalommal mindenképpen kiemelendőnek tartom, hogy a gyerekekkel foglalkozók – legalább azok a szakmai innovátorok, akik bemutatták munkájukat a MindenGyereken – jóval korábban felismerik azokat a problémákat, melyek a következő években a társadalom egésze érdeklődését felkeltik. Például nézhetjük a gyerekek egymás közötti illetve a velük foglalkozók ellen irányuló erőszakos magatartásának kérdését, amit 2008 súlyos eseményei, közöttük két erőszakos haláleset, tettek a társadalmi közbeszéd témájává.

A bemutatott programok közül több is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Bíró Endréék a jog felől közelítették a kérdést, és 2008- ban már kötetet jelentettek meg, melyben korábbi műhelykonferenciáik részvevőinek írásait is közzé tették. A KÁVA Kulturális Műhely 2007-ben már az erőszak kérdését állította új bemutatója középpontjába, mi több, kutatást indított annak felmérésére, hogyan hatnak a Hintacímű drámapedagógiai foglalkozás előadásai a közönségre. Sorolhatnánk még a példákat, de ez a kettő is megmutatja, hogy szakmai műhelyek érzékenyen figyelnek fel jelenségekre,s válaszokat is dolgoznak ki, melyekkel a gyerekekkel foglalkozók széles körét igyekeznek támogatni. Egyrészt tehát megállapíthatjuk, hogy vannak szakmai műhelyek, melyek a közvéleménynél – illetve az azt leginkább alakító sajtónál – jóval korábban diagnosztizálnak problémákat.

Ugyanakkor arra is érdemes felfigyelnünk e két példa láttán, hogy a gyerekekkel való foglalkozás milyen távoli tevékenységeiben születtek meg a felismerések és válaszok. Mindkét műhely igen aktív és széles kapcsolatot ápol iskolákkal, egyes pedagógusokkal, s ezek révén gyűjtött információikat értelmezték. A Jogismeret Alapítvány a pedagógusoknak nyújt segítséget, a KÁVA tanáraikkal – jellemzően osztályfőnökeikkel érkező – osztályokat fogad foglalkozásokra, s mint Horváth Kata kutatási beszámolójából is kitűnt, a tanár és diákjai közötti interakcióknak, viszonyoknak is tükröt tart – hogy ezt elfogadják-e, hasznosítják-e, az már nem az ő kérdésük. Mindez azt is kiemeli, hogy a gyerekekkel foglalkozóknak mind egyes konkrét esetekben, mind általános munkakeretként együtt kellene dolgozniuk a társszakmák gyakorlóinak széles körével.A 2009-es konferencia szervezésekor az egyik újítási szándékunk az volt, hogy növelni akartuk a külföldi részvevők számát. Magába zárkózónak látjuk a gyerekekkel foglalkozók nagy részét, egyéneket, de szakmákat is, miközben a kitekintés ötleteket adna, de időt is. Az erőszak problémájánál maradva, azzal 5-10 évvel korábban szembesültek nyugat-európai kollégáink. Ha figyelnénk más országok történéseit, és összehasonlítanánk azokat hazai tapasztalatainkkal, biztosabban és korábban felismerhetnénk trendeket, készülhetnénk a kezelésükre, mi több, együtt dolgozhatnánk ki megoldásokat. Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy konferenciánkon jelen volt és bemutatta kínálatát a Mobilitás és a Tempus Közalapítvány, az ifjúsági és szakmai nemzetközi programok európai forrásainak kezelője.

Nem tudtunk annyi külföldi szakembert hívni, mint szerettünk volna. Ennek oka alapvetően szervezési-finanszírozási. Miközben köszönjük, hogy támogatóink lehetővé tették a negyedik MindenGyerek megrendezését is, el kell mondanunk, korábbi támogatási döntésekre lenne szükségünk. Több külföldi szakember válaszolta konkrét meghívásunkra, hogy fél-egyéves naptárral dolgozik, így – bár kedve lenne – rövidebb határidővel nem tud eljönni hozzánk.Mindezt azért is írom le, mert úgy is bővíthetnénk a külföldi részvevők körét, ha más okból Magyarországra érkező külföldi kollégákat kérhetnénk fel közreműködésre. Kérem,akik dolgoznak együtt olyan külföldi szakemberekkel, szervezetekkel, akiknek munkáját szélesebb hazai körben is érdemes lenne megismertetni, szervezzék úgy a közös munkát,hogy a következő MindenGyerek idején legyenek Budapesten a külföldi partnerek, s kérjük fel őket közösen, hogy konferenciánk nyilvánossága előtt is mutassák be munkájukat!Kötetünkben az Olvasó a lezajlott foglalkozásokról illetve az azokban bemutatott programokról egy-egy oldalas leírást talál.

Hagyományunk, hogy néhány hosszabb írást is közzéteszünk.Ebben az évben ilyen Szabó Andrásnak, a Kapocs Alapítvány vezetőjének Akik magukban hordozzák a mentséget című írása, mely a budapesti Józsefvárosban végzett munkát leírva a tapasztalatot és a jelenségek átfogó megértésére és kezelésére tett kísérletet egyszerre mutatja fel. Példának, biztatásnak is szánjuk ezt az írást minden Olvasó számára:ne csak egy gyereket lássunk, hanem azt a rendszert, ami az ő életét és viselkedését meghatározza, csak ebben gondolkodva lehetünk eredményes segítők. Kalmár Judit, a Kézenfogva Alapítvány Információs Szolgálata vezetője Hogyan segítheti a segítő szakma a fogyatékossággal élő gyermek édesanyjának integrációját? című írása egy látszatra keveseket érintő problémával foglalkozik. Az írás címével is kiemelt mondandója szintén azt mutatja meg, csak sokak szinergiát is teremtő munkájával lehet eredményt elérni. Nem csak hogy sokak munkájára van szükség, de ezeknek még össze is kell kapcsolódniuk, hogy a hatások ne csak összeadódjanak, de megsokszorozzák egymást.

A 2009-es MindenGyerek szervezési újdonsága volt egyfajta kurátori rendszer bevezetése.Az élménypedagógiai sávba pályázat alapján választottuk be az előadókat – hála Gruber Andreának és Matthew Liddlenek, a Pressley Ridge Magyarország Alapítvány munkatársainak és Bányai Sándornak, akik nem csak bírálták a pályázatokat, de célzottan is felkértek általuk ismert szakembereket a pályázásra. A munka során állt elő Bányai Sándor, a Kalandok és Álmok Műhely vezetője az ajánlattal, hogy a szabadidő- és a játékpedagógia kiváló művelői felkérésével szervezne egy tematikus sávot. A közönség mind választásaival, mind az egyesprogramokkal való elégedettségével jónak ítélte ezt a sorozatot. Ezek alapján a tapasztalataink alapján azt tervezzük, hogy a 2011-es MindenGyerek szervezéséhez több területről fogunk felkérni – a kiállítások által divatba hozott szóval – kurátorokat, olyan áttekintéssel rendelkező szakembereket, akik az adott területről képesek kiemelkedő innovátorok, programok kiválasztására s meghívására. Nem várjuk el, hogy mentesek legyenek ezek a javaslatok a szubjektivitástól, igyekszünk értékké formálni az egyedi meglátást, áttekintést.Soraimból kitetszik, él a MindenGyereknek az a hagyománya is, hogy az egyik konferenciából kötünk át a másikra. Kritikát és véleményt most is sokszor kaptunk így kezdett mondatokban:legközelebb majd csináljuk úgy… S nyilván ez a legjobb nekünk is, akik a szervezői stábban másfél évet dolgozunk egy-egy MindenGyerek konferenciával.

Köszönet mindenkinek, akinek része volt a negyedik MindenGyerek megvalósulásában. Reméljük, 2011 január végén újra együtt tudunk dolgozni! Várjuk a javaslatokat, személyes vállalásokat!

Itt csak az írás kivonata olvasható, a teljes anyag letölthető: MindenGyerek Konferencia 2009

cialis black buy

augusztus 27, 2009 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , ,  · Kategória: Kiadvány

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.