MindenGyerek Konferencia 2007 – Zárókiadvány

MindenGyerek Konferencia

Budapest

2007. január 22-24.

ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitikai
Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület
Gyerekparadicsom Alapítvány

Szerkesztő: Tóbiás László
Grafikai szerkesztő: Balázs Andrea
Kiadja a Gyerekparadicsom Alapítvány
Felelős kiadó: Tóbiás László
Készítette a Print City Kft.
Felelős vezető: Bereczk Imola
ISBN: 978-963-06-3841-8

Itt csak az írás kivonata olvasható, a teljes anyag letölthető: MindenGyerek Konferencia 2007

Tartalom

6 Előszó

9 Írások a MindenGyerek 2007 foglalkozásairól

9 Bűnmegelőzés

17 Drogmegelőzés

21 Egészség

27 Élménypedagógia

32 Gyermekvédelem

45 Ifjúsági munka, ifjúságkutatás

56 Iskola

61 Iskola

65 Jog

68 Környezeti nevelés

79 Közművelődés

86 Önkéntesség

88 Programok roma gyerekekkel

91 Programok sajátos nevelési igényű és fogyatékossággal élő gyerekekkel

98 Technikák

105 A MindenGyerek 2007 programja

114 A MindenGyerek 2007 részvevőinek névsora

132 A MindenGyerek 2007 megvalósítói

Előszó

Az Olvasó a harmadik MindenGyerek Konferencia kötetét tartja kezében.
Reméljük, ez is jó szerszámnak fog bizonyulni ahhoz, hogy szakmai kérdéseihez szempontokat, ötleteket, partnereket találjon. A visszajelzések alapján az első két kötet betöltötte ezt a funkciót, ezért ugyanúgy építettük fel ezt is, mint azokat.
Minden közreműködőnek megajánlottunk egy oldalt a kötetből, azután közös
munkával kötetté gyúrtuk az írásokat. Miként a korábbi években, a közreműködők egy része nem kívánt élni a lehetőséggel, néhányaktól a szerkesztés során nem kaptuk meg a kért információkat. Így végül is a lezajlott programok kétharmadához kapcsolódik írás a következő lapokon. Hagyományosan közzétesszük a lezajlott programot, miként mindazokat a részvevői kapcsolati adatokat is, amiknek nyilvánosságra hozatalához a regisztrációkor hozzájárultak.

Folytattam az első két MindenGyerek kötetein dolgozva kialakított a szerkesztői gyakorlatomat, és – a szubjektív kiválasztás minden felelősségét vállalva – ebben a kötetben is adtam az általánosnál nagyobb teret néhány írásnak. Most is olyan kérdésekről szóló írásoknak, melyek a jelenben vagy az általam látni vélt közeljövőben fontosabbá válnak, melyek területén a gyerekekkel foglalkozó más szakmákat is inspiráló, támogató fejleményeket várok.

Rétiné dr. Böhm Éva a megyei gyámhivatal-vezető szemüvegén át látott képet mutatta meg műhelye részvevőinek és az Olvasónak is. A Batthyány-Strattmann Díjjal kitüntetett szakember írása nyitja a MindenGyereknek a gyermekvédelemmel foglalkozó sávját prezentáló írások sorát, gyakorlati és mégis összképet látó és nyújtó perspektívával.

Bodor Tamás – aki évtizedek óta Vas megye illetve a kormányzat ifjúságpolitikáját formáló szakértő és gyakorlati ifjúsági munkás – megyéje kiépített intézményrendszerén mutatja be az ifjúsági munka tevékenységei területeit és az ezeket rendszerré fűzni igyekvő ifjúságpolitikát. A magyarországi ifjúsági munka túlnyomórészt civil szervezetek tevékenysége, s ez így van rendjén, de az már kevésbé, hogy e tevékenységeknek kicsi a támogatottsága, továbbá az ifjúságpolitikának igen szűk
a területe, tulajdonképpen csak a civil szervezetek illetve lobbistáik és a politikai, igazgatási szektor találkozásánál jelenik meg. Az európai klasszikus demokráciák évtizedek óta alapvető erőforrást látnak a fiatalokban. Ennek megfelelően igen széles kört támogat az Európai Unió – aktuálisan a Lendületben az ifjúság című programja révén – az ifjúsági munka tevékenységei közül, ám ezekkel a lehetőségekkel Magyarországon elsősorban csak a gyermek- és ifjúsági szervezetek, a szűken értelmezett, civil ifjúsági munka művelői élnek, miközben az ifjúsági munkát nem átjárhatatlan falak határolják. Nagyon sok gyerekekkel és fiatalokkal foglalkozó egyéb tevékenység van nagy átfedésben az ifjúsági munkával, így lehetőség
lenne szinergikus hatások elérésére, konkrét együttműködésre, módszerek, eszközök átvételére, erőforrások használatára és közös bővítésére. Az ifjúsági munkát érintő fejlemény, hogy a gyermekszegénység elleni nemzeti program – következően annak prevenciós szemléletéből is – fontos eszköznek nevezi meg a gyermekek napközbeni ellátása, a gyerekek és fiatalok szabadidős tevékenységi lehetőségeinek gazdagítása mellett az ifjúsági munka erősítését is. Az akadémiai programiroda szécsényi kistérségben megvalósuló mintaprogramjában igyekszik ezt az ajánlást is gyakorlatba ültetni (a MindenGyereken is szerepelt Beke Márton közreműködésével).

Bodor Tamás írása az ifjúsági munka és az ifjúságpolitika
gyakorlati elhelyezéséhez kínál elvi alapvetéseket.

A MindenGyerek 2007 újdonsága volt, hogy több közreműködő szerepelt két, esetleg három programmal.

Többen programjuk bemutatásához tréningkóstolót kapcsoltak,
mások pedig tevékenységük több dimenzióját is megmutatták. Közülük
kettőre hívom fel a figyelmet, melyek három írással is szerepelnek a kötetben.

Azt gondolom, az Igazságügyi Hivatal által nyújtott szolgáltatásokat minden
gyerekekkel foglalkozó szakember köteles ismerni, mert azok családok olyan problémáira nyújtanak kezelést, melyek a család egész helyzetét, benne a gyermekekét megrendíthetik. Én magam szakmai műveltségi kérdésnek gondolom, hogy minden gyerekekkel foglalkozó fel tudja hívni az érintett családok figyelmét az áldozatsegítő illetve a „Nép ügyvédje” szolgálatokra. Ehhez kötetünk is segítséget nyújt a szolgálatok bemutatásával.

A szegedi székhelyű ÁGOTA® lehet az egyik legtöbb önkéntessel gyerekekért dolgozó szervezet ma Magyarországon. Dolgoznak velük olyan – ahogy ők nevezik – állami gondoskodásban felnőtt fiatalok, akik pár éve még kedvezményezettjei voltak a tevékenységnek. De sok egészen távoli hivatást gyakorló önkéntes nem csak dolgozik ezekért a gyerekekért, de a társadalom egésze számára hírt visz, ismeretet közvetít világukról. Az ÁGOTA® azért is különös figyelemre méltó, mert a tevékenységek
igen széles spektrumában aktív, a kutatástól a képzésen, a nagy rendezvényeken át a mindennapi szolgáltatásig, ami három írásban jelenik meg.

A MindenGyerek 2007 szervezésének egyik öröme volt, hogy ismét együtt dolgozhattunk Bányai Sándorral, aki az első konferencia létrehozásakor a szűk stáb tagja volt, s most élménypedagógiai programokból szervezett egy tematikus sávot. Ennek a témának ilyen erős megjelenését nagyon fontosnak tartjuk. Pedagógiai útkeresést látok abban, hogy iskolák, nevelőotthonok szakemberei milyen széles körben, sokféle módon alkalmaznak már ilyen módszereket. Azt is nagyon fontosnak gondolom, hogy módszertani tudatosság, átgondolt választások is jellemzik ezeket a tevékenységeket, ami olyan bántó módon hiányzik nagyon sok gyerekekkel foglalkozó ember és intézmény munkájából.

A MindenGyerek konferenciák témái között mindig is jelen volt valamilyen módon a fiatalok önkéntes tevékenysége. 2007-re ez a téma is egy önálló sávot töltött meg. Miként arról egy foglalkozáson is beszámoltunk, az Önkéntes Központ Alapítvány koordinálásában foglalta össze egy szakértői csoport az európai uniós kérdéssorra válaszolva a hazai fiatalok önkéntessége helyzetét. (A jelentés a www.onkentes.hu honlapon megtalálható.) Az utolsó három év jelentős gazdagodást hozott, s nagyon nagy a bővülés lehetősége és szükségessége is.

A kötetben jóval kevesebb írás szerepel az önkéntesség cím alatt, mint ahány műhely illetve írás érinti ezt a témát, de az Olvasó rengeteg példát fog találni máshová sorolt írásokban is önkéntesek foglalkoztatására. Remélem, ezek az írások is ötleteket adnak a fiatalok önkéntes tevékenységbe hívásának bővítésére, egészen új területeken is – ahogy például a barlangászok hobbijuk révén váltak önkéntesekké, amint az Mikolovits Veronika írásában olvasható.

A MindenGyerek kapcsán mindig felmerül, hogyan tudnánk széles szakmai nyilvánosságot biztosítani módszertani anyagoknak. Honlapunk folyamatosan
rendelkezésre áll, akár közvetítőhelyként, más honlapokra mutató linkek elhelyezésére, akár teljes anyagoknak a www.mindengyerek.hu-ra való feltöltésére.

Eddigi gyakorlatunktól eltérően, ebben a kötetben egy négyoldalas játékleírást is közzéteszünk, a BOCS Alapítványt képviselő Simonyi Gyula írását. A bemutatott játék gyerekek és felnőttek számára is megérthetővé és megbeszélhetővé tesz az emberiség előtt álló alapvető kérdéseket. A játék közvetlenül is használható, alapötletével más kérdések is feldolgozhatóak. A szerkesztőnek pedig jó alkalom ennek az írásnak a közzététele a MindenGyerek minden közreműködője módszertani igényessége előtti tisztelgésre. Úgy látom, nagyon nagy előrelépés történt a módszerek köre gazdagításában és talán még nagyobb tudatos alkalmazásában az elmúlt négy évben, mióta a MindenGyerek konferenciákat szervezzük. Már csak ezért is nagy öröm számunkra ez a munka.
Remélem, a konferencia és a kötet teljesítette a Részvevő és az Olvasó elvárásait.

Ebben a reményben köszönöm meg mindazoknak, akik segítették a megvalósítást, partnerintézményeknek, támogatóknak, közreműködőknek, önkénteseknek és a szűk stáb tagjainak!

2007 végén kell hozzákezdenünk a következő, a 2009-es MindenGyerek
szervezéséhez, remélem, újra együtt dolgozhatunk!

Tóbiás László

P.S.:
Az Olvasó szerencséjére a MindenGyerek kötete szerkesztőjét is szerkesztik. Így eltanácsoltak attól, hogy nagyon tanári modorú értekezést tegyek közzé nyelvészeti kérdésekről. Több egymással összefüggő nyelvi jelenségre, nyelvhasználati gyakorlatra szeretném felhívni a figyelmet, melyekre a MindenGyerek szervezése során figyeltem fel, de részletező szakmai kifejtés helyett egy példát mutatok be.
Egy nagyon régi és kedves barátom írásához nem találta a megfelelő magyarítást, bármennyire kiválóan birtokolja is az angolt, a magyart, s a szakmát is. Kértünk segítséget, de tanult barátaink sem tudtak igazán jó megoldással szolgálni. Végül már az interneten kerestem, s találtam is megoldást. Elküldtem a javaslatom, s gyorsan érkezett egy nagyon hálás hangú válasz: igen, végre megvan, most már mindig fogja tudni így használni. Én meg minden szerénytelenség nélkül mondhatom, nagyon egyszerű volt a megoldás: az ő saját szövegeiket találtam meg a neten, s azokból összeillesztettem két fél gondolatukat. Ez a szerkesztő dolga: kerekké segíteni azt, amit a közlő már tud. A példával csak annyit kérek, hogy legyünk csökönyösek, ne adjunk ki a kezünkből, ne használjunk döcögős magyar nyelvi formájú gondolatokat, és még kevésbé használjunk magyarul nem definiált fogalmakat! Úgy látom, sok nagyon kiváló szempont, gondolat, módszer jött és jön be a nemzetközi gyakorlatból, s nagyon izgalmas hazai innovációk sora születik, de közülük nem egynek a nyelvi formája önmagában nehezíti, hogy kifejtse inspiráló hatását. Meg kell érlelni a nyelvi formát is, akkor fog megérni a gondolat is egészen. Félig érlelt formákat nem tud befogadni a nyelv és az olvasó, hallgató sem. Sok félig kész forma magát a nyelvet rontja.
Nagyon jó a sok új gondolat, de minden nyelvhasználó felelős azért, hogy ne terhelje, hanem építse a nyelvet is. Hogy megértsük egymást, mi, a gyerekekről beszélve, s értsék majd egymást a mai gyerekek is felnőve, magyarul beszélve.

Itt csak az írás kivonata olvasható, a teljes anyag letölthető: MindenGyerek Konferencia 2007

május 6, 2007 · Vizi Balázs · Nincs hozzászólás
Címkék: ,  · Kategória: Kiadvány

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.