MindenGyerek Konferencia 2005 – Zárókiadvány

MindenGyerek Konferencia
Budapest, 2005 január 24-26.

ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék
Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület
Gyerekparadicsom Alapítvány

Szerkesztő: Tóbiás László
Grafikai szerkesztő: Balázs Andrea
Kiadja a Gyerekparadicsom Alapítvány
Felelős kiadó: Tóbiás László
Készítette a Print City Kft.
Felelős vezető: Bereczk Imola
ISBN 963 219 051 3

Itt csak az írás kivonata olvasható, a teljes http://www.parajumpersonline.de/ anyag letölthető: MindenGyerek 2005 könyv

Tartalom
8 Írások a MindenGyerek 2005 foglalkozásairól
8 Bűnmegelőzés
15 Drogprevenció
18 Egészség-nevelés, -védelem, -helyreállítás
29 Esélyteremtés
42 Fogyatékossággal élő gyerekek segítése
48 Ifjúsági munka
56 Információs szolgáltatások
61 Iskola66 Játék
74 Jogtudat fejlesztése
77 Jólét
90 Kutatás és szakmai sajtó
97 Környezeti nevelés
108 Közművelődés
112 Technikák
121 A MindenGyerek 2005 programja
130 A MindenGyerek 2005 részvevőinek névsora
152 A MindenGyerek 2005 közreműködőinek névsora
155 A MindenGyerek 2005 megvalósítói

Előszó

Kedves Barátaim!

2005. januárjában második alkalommal rendeztünk MindenGyerek Konferenciát. 750 gyerekekkel foglalkozó működött közre, vett részt a 150 programelemen.

Szakemberek, hallgatók, önkéntesek a szakmák és szektorok határait átlépve, együtt foglakoztak a gyerekekkel kapcsolatos kérdésekkel.

Széles körben hirdettük meg a lehetőséget a közreműködésre és olyan témák felvetésére, melyekben utóbb a szervezők próbáltunk meg parajumpersonline.de előadókat találni.

Gyakorlati szakemberek, kutatók, oktatók, szakmai műhelyek és szervezetek formálták ily módon a MindenGyerek programját, tehát a gyerekekkel dolgozók széles köre, s nem egy szűk szervezőbizottság.

A párhuzamosan futó tizenöt program közül szabadon, szekciókhoz való kötöttség nélkül választhatták a részvevők azt, ami leginkább hozzájárult munkájuk, szakmai tudásuk, kapcsolatrendszerük építéséhez. Természetesen az egy választása, az összes többi lehetőség elvesztését jelenti. Tapasztaltuk, hogy okozott főfájást a részvevőknek a párhuzamosan futó több, számukra is érdekes program közül való választás. Édes gyötrelem, ha kiváló közreműködők programjai között kell választani! – s a részvevők megkérdezésünkre adott válaszaikban igen magasra értékelték az előadók, műhelyvezetők, kiállítók teljesítményét.

A választás kényszere szülte online casino hiányérzeten hivatott enyhíteni ez a kötet. Azt kértük közreműködőinktől, hogy egy szűk oldalnyi terjedelemben írjanak a MindenGyereken megtartott programjukról illetve arról a tevékenységről, amit konferenciánkon reprezentáltak. Azt kértük, az írások szolgálják a foglalkozásokon jelen nem voltak tájékozódását, a kötet olvasói kapjanak egyfajta képet a gyerekekkel foglalkozók legújabb innovációiról. Az aktuális kérdések mellé kapják meg az azokra született válaszok rövid leírását és a válaszolók adatait is,hogy akinek a figyelmét felkeltette valamely kérdés, az arra adott válasz, a választ kereső személy, szervezet, intézmény, az teremthessen kapcsolatot további tájékozódásra, közös gondolkodásra, esetleg együttes munkára.

Nem minden közreműködő tudott élni a kötetben való szereplés lehetőségével. Akiknek az írásait a következőkben olvashatják, nagy küzdelmet folytattak a terjedelemmel: nehezen sűrítettünk egy szűk oldalba tudományos mélységű programfilozófiákat, családi sorsból vagy több évtizedes szakmai munkából szűrt érzelmeket, gyerekek és családjaik sokaságával végzett munkában szerzett tapasztalatokat. server ip Szeretnénk, ha a MindenGyerek honlapja olyan fórummá tudna válni, ahol nem csak ilyen tömény sűrítményekkel, hanem a mögöttesek részletes leírásával is találkozhatna az Olvasó, de ezen célunk eléréséért még dolgoznunk kell.

Szerkesztőként igyekeztem szerzőinket az egyoldalnyi terjedelembe szorítani, segíteni. Köszönet az együttműködésért, a terjedelmi korlátok elfogadásáért!Némely szerzők írásai mégis meghaladják ezt a terjedelmet. Ez kizárólag szerkesztői döntésemen állt. Némely közreműködőnk gondolatait, tevékenységét olyan fontosnak – esetenként a következő időkre előrelátott folyamatokban annyira felértékelődőnek ítéltem –, hogy mind az ügyeket, mind a személyeket szerettem volna a szakmai nyilvánosság még nagyobb fényébe állítani.(Rögvest megértést is kérve az Olvasótól, amennyiben saját munkánkat, az általunk teremtett nyilvánosságot túlértékelném.). Természetesen biztosan nem megkérdőjelezhetetlenek ezek a megérzések, lehetnek bennük elfogultságok is a kiváló pályatársak közül általam még külön is nagyra tartottak iránt, ha így van, kérem az Olvasó – és főleg a többi szerző – megértését. Remélem, azonban, hogy olyan gondolatoknak adtam kicsit nagyobb teret, melyek segítik a gyerekekkel foglalkozók szemléletének és gyakorlatának távlatos formálását.

A szerkesztői szavak után pedig konferenciaigazgatóként mondok köszönetet az ELTE TÁTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszékének, a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesületnek, a Gyerekparadicsom Alapítványnak, amiért másodszor is együtt dolgoztunk a MindenGyerek Konferencia megvalósításán. Az (egykori) Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériumnak, az (egykori) Gyermek-, Ifjúsági és Sport Minisztériumnak, a Nemzeti Civil Alapnak, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának, az Oktatási Minisztériumnak,a z Országos Bűnmegelőzési Bizottságnak, az Országos Foglalkoztatási Alapnak a támogatásért, szakmai együttműködésért. A közreműködőknek, a lebonyolításban segédkezőknek – közöttük az önkéntes tevékenységgel segítő hallgatóknak –, azoknak a partnereinknek, akik szolgáltatásokat nyújtottak, a MindenGyereket létrehozó szűk stáb tagjainak, akikkel ez alkalommal is öröm volt együtt dolgozni, és a MindenGyerek minden barátjának, aki ötleteivel, tanácsaival, biztatásával segített. Öröm volt a közös munka, s a visszaigazolások szerint örömére, hasznára volt a MindenGyerek a közreműködőknek és a részvevőknek is. Az értékelések és a bíztatások alapján 2006 elején hozzáfogunk a harmadik MindenGyerek megszervezéséhez. Programötleteket és javaslatokat kérünk majd, pályázatokat írunk, és ha lesz anyagi támogatás munkánkhoz, 2007 januárjára újra meghívjuk MindenGyerek minden barátját. Reméljük, kötetünk – mely a www.mindengyek.hu honlapon mindenki számára hozzáférhető – addig is segítségére lesz a gyerekekkel dolgozóknak!

Tóbiás László

Itt csak az írás kivonata olvasható, a teljes anyag letölthető: MindenGyerek 2005 könyv

clomid tablets to buy uk

június 14, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , ,  · Kategória: Kiadvány

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.