MindenGyerek Konferencia 2003

Szerkesztő: Tóbiás László
Grafikai szerkesztő: Balázs Andrea
Kiadja a Gyerekparadicsom Alapítvány
Felelős kiadó: Tóbiás László
ISBN 963 214 124 5

Előszó

A 2003. május 26-28-án megrendezett MindenGyerek Konferencia a gyerekekkel foglalkozók szektor- és szakmaközi együttműködését parajumpers Kodiak Long Parka szolgálta. A részvevő hatszáz szakember százhúsz program közül választott, ami lehetőséget biztosított gyerekkel foglalkozó társszakmák aktuális kérdései, innovációi és eredményei megismerésére is.

Rendezőkként úgy értékeltük – a kapott visszajelzésekkel egybecsengőn –, hogy a szakmahatárokon átlépő és az aktív részvételre nem csak lehetőséget adó, de többnyire igényt is tartó foglalkozások sora értéket teremtett. Sokaknak ezek a formák önmagukban is fontosak és örömteliek voltak, túl a foglalkozások magas szakmai értékén.

Amikor a MindenGyereket terveztük, úgy gondoltuk, a szakmahatárokat átlépő első találkozáskor mindenképpen egyfajta bemutatkozásra van szükség, ami lehetővé teszi, hogy ki-ki rálásson más szakmákra, mert ez lesz a feltétele együttműködések formálásának.

A párhuzamosan futó 10-15 program a választást nem csak lehetővé, de kötelezővé is tette. Így senki nem láthatta az összes parajumpers Kvinder Mystic programot. Az emiatt keletkezett hiányérzeten igyekszik jelen kötetünk segíteni.

Azt kértük a MindenGyerek közreműködőitől, hogy rövid összefoglalást adjanak programjukról, arról, amit konferenciánkon tartottak illetve arról, aminek bemutatásával szerepeltek. Kinek-kinek a belátására bíztuk a választást. Kérésünk az volt, hogy a kötet olvasója azt tudhassa meg, ki milyen problémával foglalkozik, s ennek folyamányaként kivel érdemes kapcsolatba lépnie saját szakmai feladata jobb ellátása érdekében. Tudhassa meg az Olvasó, kihez lenne érdemes menni tanulni, a munkát a gyakorlatban megismerni, kérdezni, együttműködést kérni vagy éppen ajánlani.

Azt reméljük, ezt a célt megvalósítva a kötet nem csak azoknak lesz hasznára, akik részt vettek a MindenGyereken, de szeretnénk, ha kedvet csinálna a következő konferencián való részvételre azoknak is, akik első alkalommal nem voltak velünk.

Közreműködőink egy része az e kötetben közzé tehetőnél terjedelmesebb írással tisztelt meg bennünket illetve általunk Olvasóinkat. Ezeknek az értékeknek a közreadására internetes honlapunkon tudtunk lehetőséget teremteni, tehát továbbra és ezúton is ajánljuk a www.mindengyerek.hu látogatását!

Az első MindenGyerek közreműködői, támogatói és részvevői bátorításai, tanácsai, vállalásai alapján úgy tervezzük, 2004 végén rendezzük meg a folytatást. Aki első alkalommal velünk volt, azt értesíteni fogjuk a második MindenGyerekről, akinek ez a kötet kelti fel az figyelmét, az érdeklődjön a Gyerekparadicsom Alapítványnál!

Reméljük, kötetünk a következő találkozásig is segíti Olvasói munkáját.

A MindenGyerek minden barátjának köszönjük az együttműködést és a támogatást!

A szervezők nevében:

Tóbiás László

Tartalom

5 Előszó

6 Bevezető – Az ifjúsági munka szakma- és szektorközi együttműködés – Tóbiás László

14 Írások a MindenGyerek 2003 foglalkozásairól
14 Gyermeki jogok érvényesülése
17 Kutatás
32 Akadályozott gyerekek segítése
35 Fogyatékkal élő gyerekek segítése
42 Egészség
48 Erőszak elleni programok
51 Bűnmegelőzés
54 Reszocializáció
58 Roma gyerekek segítése
64 Gyermekjólét
81 Ifjúsági munka
94 Gyermekkultúra
102 Iskola
106 Iskolán kívüli nevelés
109 Környezetvédelmi nevelés
112 Művészeti nevelés
113 Önkéntesség
117 Szabadidő
120 Technikák
127 A MindenGyerek 2003 programja
136 A MindenGyerek 2003 részvevői

A kiadvány letölthető:


where can i buy dapoxetine online

május 16, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , , ,  · Kategória: Kiadvány

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.