Lépésről lépésre a Méreiben

A Mérei Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Felnőttoktatási Gimnázium a budapesti XI. kerület peremén, Albertfalván helyezkedik el.

Az iskola nevelőtestülete kereste azt a pedagógiai módszert, azt a programot, amellyel segítheti a reánk bízott többszörösen hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetből érkező gyermekek oktatását, nevelését.

Ennek eredményeképpen megtaláltuk a fejlődés- és neveléslélektannal foglalkozó amerikai szakemberek és pedagógusok által kidolgozott Lépésről Lépésre Iskolai Programot (átmenet az óvodából az iskolába), amit kolleganőmmel, Varga Évával 1998 szeptembere óta alkalmazunk.

A program legfontosabb célkitűzése a félelem és stressz nélküli, bizalomteli, biztonságot nyújtó, gyermek- és tanulásbarát légkör teremtése, ahol a tanulás, a tudás megszerzése nem kényszer, hanem örömforrás.

I. Célok, alapelvek

A program nevelési koncepciója négy fontos alapelvre épül:

1. Olyan emberek nevelése a cél, akik egész életükön át nyitottak a folyamatos tanulásra, információk szerzésére.

2. A nevelés során a gyermekek egyéni fejlődésének megfelelő elvárásokat és ezekkel harmonizáló feladatokat szükséges megfogalmazni illetve biztosítani.

3. A gyerekeket korszerű anyanyelvi, matematikai, természettudományi, társadalomtudományi, esztétikai, etikai tudás birtokába kell juttatni.

4. A tanulási környezet olyan speciális szempontok alapján célszerű alakítani, amelyek nyomán a tárgyi feltételek is a személyek közötti kölcsönös megbecsülést és demokratikus szemléletet hangsúlyozzák.

II. A program sajátosságait megmutató dimenziók:

1. Pedagógus szerepe

2. Tanulásbarát környezet

3. Rugalmas időkezelés

4. Tanítás-tanulás sajátos megszervezése

5. Projektoktatás

6. Differenciálás

7. Értékelés sajátos rendszere

8. Szülőkkel való nyílt viszony

III. Ajánlások a program bevezetéséhez:

Ez a tanítási forma általában alkalmas:

– enyhe magatartási

– enyhe tanulási problémákkal küszködő

– enyhe érzékszervi fogyatékos

– beszédhibás

– dyslexiás

– dysgráfiás

– dyscalculiás gyermekek oktatására is.

A Lépésről Lépésre Iskolai Program eredményes lehet olyan tanulók csoportjában is, akik enyhe fokban korlátozottak tanulási képességeikben. Ilyenkor a csoportlétszám 12 főnél ne legyen több.

Görög Katalin tanító

Mérei Ferenc Általános Iskola, Szakiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

1116 Mezőkövesd utca 10.

gorog.katalin@netquick.hu

cialis super active description

szeptember 13, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , ,  · Kategória: MindenGyerek 2003

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.