Különböző szakmák együttműködése az iskolai (drog)megelőzés terén

A workshopra elsősorban iskolában tevékenykedő (pedagógus, gyermekvédelmi felelős, pszichológus, védőnő, szociális munkás) vagy az iskolákkal szoros együttműködésben álló szakembereket vártunk (gyermekjóléti szolgálatok munkatársai, családsegítők munkatársai).

Célunk az iskolai drogmegelőzés és egészségfejlesztés feladatai, szereplői tisztázása, valamint a közöttük való együttműködés fontosságára való figyelem felhívás volt.

A kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében 2000-ben elfogadott Nemzeti Drogstratégia (Nemzeti Drogstratégia céljai, ISM, 2000, 43. o.) célkitűzései között hangsúlyos helyen szerepelnek a drogmegelőzési programok. Az iskolai drogmegelőzési programok megvalósulásához és nem utolsó sorban eredményes működtetésükhöz az adott színtéren tevékenykedő valamennyi szakma képviselőinek együttműködése, támogatása szükséges. Szükség van az iskola vezetése, a pedagógusok, iskolai védőnő, iskolaorvos, iskolapszichológus, szociális munkás együttműködésére. A feladatok kompetenciákhoz mért felosztásának érdekében esetenként iskolán kívüli, speciálisan a drogkérdésben jártas szakmai szervezettel (prevenciós szervezet, drogambulancia), illetve egyéb gyermek- és ifjúságvédelmi intézményekkel (gyermekjóléti szolgálatok, családsegítő szolgálatok) való szakmai párbeszéd segítheti az iskolákat.

A különféle drogprevenciós módszerek közül napjainkban az úgynevezett egészségfejlesztési megközelítés az irányadó, mely nem kizárólagosan a drogok fogyasztásától kívánja megóvni a fiatalokat, hanem olyan tudatos egészségmagatartás kialakítását célozza, melyben az egyén kiegyensúlyozottsága, érzelmi és társas jólléte legalább annyira fontos, mint fizikai állapota.

Az iskolai egészségfejlesztési programok működtetése során minden esetben a pedagógusok és szülők bevonására is törekedni kell. Workshopunk résztvevőinek beszámolói is megerősítik, hogy igen nehéz a szülőkkel való közös gondolkodás, a szülők bevonása az iskolai életbe.

Hangsúlyt fektettünk az egyes, drogproblémák felismerésében és kezelésében jelentős szereppel bíró szakterületek (iskolai nevelő, oktató munka, iskolai mentálhigiénia, gyermekvédelmi munka, családvédelem, egészségügy) feladatainak, kompetenciáinak kijelölésére, és együttműködésének szükségességére.

Workshopunkon részletesebben tárgyaltuk a gyermekorvosi titoktartás kérdését, mely jogi értelemben tisztázott ugyan, etikai értelemben azonban problémát jelenthet (különösen felnőtt korú diák esetében). Javaslatokat fogalmaztunk meg a szülők iskolával való kapcsolattartásának erősítésére (már alsó tagozatban; szülői munkaközösséggel együttműködve; kevés érdeklődőnek is, hisz a jó tapasztalatokat továbbadva nőhet a létszám).

Cseri GyörgyiSzécsi Judit szociális munkások, programkoordinátorok

Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia

1094 Budapest, Gát u. 25.

(1) 215-7833

215-0734

bluepoint@axelero.hu

www.kekpont.hu

female cialis cheap

október 16, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: ,  · Kategória: MindenGyerek 2005

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.