Kulcs projekt

Mentálhigiénés és konfliktuskezelési, valamint módszer-specifikus csoportos tréningek és foglalkozások szervezése sajátos nevelési igényű gyermekek és velük foglalkozó gyógypedagógusok, szakemberek, egyéb alkalmazottak számára

Programunkat egy olyan célcsoport-együttes számára kínáljuk, amely többszörösen hátrányos helyzetben van. Domináns elemként jelenik meg a sajátos nevelési igény (értelmi és halmozott fogyatékosság), valamint a velük együtt élők, velük foglalkozók mentálhigiénés és konfliktuskezelési nehézségei.

Ezt a munkát öt nagy témakör köré építettük föl a már említett szereplők megsegítésének érdekében:

1. Tréning a sérült gyermeket nevelő szülők számára

– Önismeret (gyökereink – fénykép vagy családfarajz)

– Kommunikáció (verbális, non-verbális empátia labor)

– Konfliktuskezelés (stratégiák, közvetítés – szituációs játék)

– Előítélet – tolerancia (saját előítéletek „gyűjtése” – másság elfogadásának tapasztalatai)

– Mentálhigiéné (családfunkció, a családtagok helye és szerepe, határok a családban, a mintaérték, társadalmi etika a családban, bűn – szégyen, a változást gátló és elősegítő tényezők a családon belül, erőforrások gyűjtése, jövőkép)

2. Tréning a sajátos nevelési igényű gyermekek számára

– Rendszeresség, a naptár használata

– Tudod-e, ki vagy és hol élsz?

– Hogyan működik a tested? Tudod? Látod? Érzed?

– A pillanat életed történelmének láncszeme

– Te és a környezeted épsége, pozitív alakítása

– Rövid és hosszútávú jövőkép saját értékekre építve

– A szabályok védő funkciója – a keretek védenek és építenek

3. Szupervízió a sérült gyermekekkel foglalkozó szülők, szakemberek számára

– Szupervízió

– Mentálhigiénés segítő beszélgetés

4. Esetmegbeszélő, multidiszciplináris konzultációk

A multidiszciplináris esetmegbeszélő konzultáció lehetőséget ad arra, hogy a különböző szakterületek szakemberei egymással együttműködve, egymást kiegészítve, a párhuzamos tevékenységeket kiküszöbölve találhassanak megoldást és világos, a feladatokat és hatásköröket egymástól jól elkülönítő cselekvési tervet egy konkrét problémában.

Előadássorozat érdeklődő szülők, szakemberek számára.

– A pszichiáter szerepe a fiatalkorú bűnelkövetés megelőzésében

– Közlekedés, kábítószer, környezetvédelem, közbiztonság.

– Jogkövető magatartás, szabályok és keretek.

– A gyermek normál és „deviáns” viselkedésének, testi-lelki és/vagy/is tüneteinek, betegségének értelmezése a gyermekorvos gyakorlatában/ szemével.

– A mentálhigiéné szerepe a pedagógus oktató-nevelő-értékközvetítő munkájában, valamint a pedagógus egészségének és munkaképességének megőrzésében.

– Az iskola, mint a gyermek veszélyeztetésének színtere (mobbing)

– A civil szervezetek szerepe a bűnmegelőzésben.

Mit szeretnénk ?

Megoldásokat, kapaszkodókat és biztonságérzetet.

Locsmándi Alajos iskolaigazgató

PRIZMA Általános Iskola és Óvoda, Logopédiai Szakszolgálat

1134 Budapest, Váci út 57.

Tel/Fax: (1) 3408-980

specisuli@freemail.hu

buy female cialis online

október 17, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2005

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.