Kortárssegítő Drogprevenciós Tréning a Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskolában

A Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola állami gondoskodásban élő serdülő leányok gondozását, nevelését végzi, és nappali rendszerű koedukált iskolaként szakképzést biztosít a gyermekvédelmi hálózatban nevelkedők és preventív céllal a hálózaton kívüli gyerekek számára. Növendékeink mindegyike tanulási, magatartási, szocializációs és egyéb problémákkal küzd.

Az otthonban működő 4 csoportunk egyikét, a speciális csoportot, kifejezetten drogproblémával érintett fiatalok alkotják. Az ő problémaviláguk szakszerű kezelése, a személyiségfejlődésüket érintő adekvát intervenció érdekében speciális szakmai programot dolgoztunk ki, melyben a drogot nem használó fiatalok jelenléte kulcsfontosságú.

Növendékeink egyéni gondozási-fejlesztési szükségleteinek megfelelően, szakfeladataink közé tartozik a prevenciós munka mindhárom köre:

1. a zavart személyiségfejlődésű, de nem drogos növendékek közt az elsődleges megelőző tevékenység (személyiségfejlesztő programok, pszichológiai-pedagógiai orientáló foglalkozás, képzés),

2. alkalmi drogfogyasztóink közt elterelő, másodlagos prevenciós munkát végzünk (feltáró beszélgetések, élmény-programok, pszichiátriai támogatás lehetővé tétele).

3. a függő fogyasztók számára, pedig az ártalomcsökkentést tudjuk biztosítani (orvosi felügyelet, egészségügyi gondozás, terápia elérhetővé tétele) – a gondozás- nevelés alapfeladatainak ellátása mellett.

Az első és második szintű prevenciós tevékenységünknek egyik színtere a kortárssegítő képzés. 2001. augusztusától kortárssegítő képzést kezdtünk, gyermekotthonunkban élő fiatalok és szakiskolánk tanulói számára. A képzésre kiválasztottak közös jellemzője, hogy súlyos családi és szocializációs problémákkal, életút-krízisekkel terhelt gyermekkoruk ellenére képesek tanulni, iskolai közösségek részévé válni, pozitív baráti kapcsolatokat építeni, szabadidejüket értelmesen tölteni, konfliktusaikat többnyire sikeresen kezelni – így személyiségükben alkalmassá válhatnak az egészséges társadalomhoz tartozó és az annak perifériájára sodródott fiatalok közötti hídépítésre. Kortárssegítő képzési programunk célja a drogot nem használó fiatalok felkészítése, segítése abban, hogy a droghasználó fiatalokkal való együttélés, gyakori találkozás során mind sikeresebben tudják vállalni, érvényesíteni egyéb területeken szintén sérült személyiségük egészséges működésmódjait, megtalálják segítségre szoruló társaikkal kapcsolatos építő szerepeiket, megfelelően tudják kezelni egymás közti konfliktusaikat és intraperszonális feszültségeiket.

A kortárssegítő drogprevenciós képzésünk 4 éve során, a tapasztalatok alapján minden évben változtattunk a képzésen, hogy az igényeknek megfelelő formában és tematikával tudjuk a képzést folytatni.

Miklósi Balázs

Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola

(06 20) 495-1130

miklosi.balazs@axelero.hu

cialis super active opinioni

október 17, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: ,  · Kategória: MindenGyerek 2005

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.