Ki hat kire?

A tömegkommunikáció és a gyermek kölcsönhatása

Napjainkban a tömegkommunikációs eszközök száma és típusa rohamosan gyarapszik. Ezzel párhuzamosan változik a kínált tartalom, és ebből következően a befogadók médiahasználata is állandó változásban van.

A kutatás terepét állandóan változó médiakörnyezet és médiatartalom-kínálat jelenti. A kutatás ebben a dinamikusan változó környezetben próbálja meg az invarianciákat megtalálni. Olyan jellemzőket, jelenségeket tesz vizsgálat tárgyává, amelyek a változó médiakörnyezetben is állandóságokat mutatnak, és nem változnak lényegesen az idő előrehaladtával sem.

A ma széles körben elfogadott „használat és gratifikációk”* (uses and gratifications) irányzatban a média befogadó nem csupán a médiahatások tengerén hánykolódó vitorlás, amely kiszolgáltatott az időjárás szeszélyeinek, hanem olyan személy, akinek pszichológiai szükségletei, elvárásai vannak a médiával és a médiahasználattal szemben.

A gyermek médiahasználata is jól értelmezhető ebben a keretben. A gyermek nem pusztán passzív elszenvedője a média hatásainak, hanem médiaviselkedése mögött interakció rejlik, közötte és az eszköz között.

Fontos különbség azonban a felnőttek és a gyermekek között, hogy az utóbbiak pszichológiai (érzelmi, kognitív) sajátosságaik miatt kevésbé felvértezettek a média – esetenként káros – hatásaival szemben. A médiahasználat „képességének” elsajátítása a pszichés képességek fejlődésével párhuzamosan zajlik.

A médiaolvasás képessége például a tartalmak dekódolását, a vizuális médiumok valóságostól eltérő tér-idő, fikció-valóság és a történeti szekvenciák megértését is jelentik, amelyek gyermekkorban komoly kihívást jelentő kognitív feladatok.

Kutatásunkra alapozott előadásunk során arra keressük a választ, hogy melyek azok a legfontosabb területek, ahol a gyermek sérülékenyebb, mint a felnőtt, és ahol a szocializáció ágensei – elsősorban a szülők, pedagógusok, vagy más modellek – segíthetik a gyermek „médiatanulását”. Azaz, hogyan tud a társadalom támogatást nyújtani a felnövő generációnak abban, hogy az megtanulja elkerülni a média „csapdáit”, esetleges negatív hatásait, és ezáltal tudatos médiahasználó felnőtté váljon.

Dr. Babocsay Ádám

B-Media Bt.

1125 Tündér u. 6/A

06-30-452-0947

adam.babocsay@bmb.hu

*Szakszóként nincs magyarra ültetve a szó, és a szótár szerinti öröm, kielégülés, elégtétel jelentések nem adják vissza a szakmai értelmet, ezért jobb híján használjuk az angol eredetit.

cheapest cialis black online

szeptember 14, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: ,  · Kategória: MindenGyerek 2003

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.