Indító 2005 – Az iskolánkívüli drogprevenciós tevékenységek

Előszó

A Gyerekparadicsom Alapítvány 2004-ben – a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumtól nyert támogatással – kutatásba kezdett, az iskolán kívüli drogprevenciós tevékenységek megismerésére.

A kutatás eredményeinek hasznosítása eltér a szokásostól.

A támogatási szerződésnek megfelelően, átadtuk kutatási jelentésünket a minisztériumnak, honlapján való közzététel céljára. Elemzésünk mellett a kutatás feldolgozási szakaszában készült adatfile-t is átadtuk, így másodelemzés keretében más vizsgálatokhoz is felhasználható az adatállomány.

A támogatásból két füzetet is megjelentethetünk a kutatás tapasztalatainak hasznosítására. A „Példatár” címűben a terepkutatás során megismert legjobb gyakorlatokat tesszük közzé. Ebben a füzetben pedig azoknak a felnőtteknek igyekszünk segítségére lenni, akik tanórán kívül dolgoznak gyerekekkel, fiatalokkal, látják, hogy elkerülhetetlenül foglalkozniuk kell a kábítószer-használat kérdéseivel, de szakmai képzésük során nem szereztek ismereteket ebben a témában. Sokan ki is mondták, mások csak érzékeltették a terepkutatás során, hogy félelem él bennük: tudják, hogy a gyerekek, fiatalok életében jelen vannak a kábítószerek, szeretnének segíteni nekik, hogy felnőtté válásuk során ezt a csapdát is elkerülhessék, de nincsenek tárgyi ismereteik.

Attitűdjeikből, szakmai értékeikből csak a kábítószerek használatának elutasítása következik, a többségnek már csak koránál fogva sincs személyes, korosztályi tapasztalata.

Sokakban kelt szorongást ez a kettősség. Félő, vakká is tehet ez némelyeket, amennyiben nem akarják meglátni, hogy az ő gyerekekből, fiatalokból álló csoportjukat, annak egyes tagjait is megérintette a probléma.

Füzetünk bátorítást akar adni a gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozóknak, egyrészt a szemléletük változtatását javasolva, másrészt konkrét tanácsokkal, ötletekkel. Egy egyszerű elfogadást javaslunk. Nincs más lehetőségünk, mint hogy elfogadjuk: a gyerekek és a fiatalok életében, közelében ott vannak a kábítószerek. Elborzadhatunk, felháborodhatunk, érezhetünk dühöt emiatt, de ettől még a tény tény marad, jobban tesszük, ha alkalmazkodunk hozzá. Jól tesszük, ha reagálunk erre a tényre, még inkább, ha prevencióval segítjük a gyerekeket, fiatalokat a drogokkal való személyes megküzdésükben.

A gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozók nagy része kora miatt nem rendelkezik személyes tapasztalattal erről a küzdelemről, így nem tud saját példája hitelére támaszkodva segíteni. Olyan kísértések, tapasztalatok feldolgozásához kell segítséget adnia, amilyeneket nem élt át. Ebben a helyzetben egyetlen hiteles lehetôség van: a lehető legnyíltabb kommunikáció. Nyílt kommunikáció a gyerekekkel, fiatalokkal, anélkül, hogy homokba dugnánk fejünket a problémával való szembenézés helyett. És nyílt kommunikáció önmagunkkal szemben: vajon mi magunk hogyan állunk a szenvedélyekkel, mi magunk nem használunk-e kábítószereket – melyek bár legálisak, mégiscsak befolyásolják tudatunkat –, nem mutatunk-e ezzel követésre nem méltó mintát, melyet ráadásul könnyen átvihetnek a ránk bízott gyerekek illegális szerekre. Csak a legalitással nehéz megmagyarázni alkoholfogyasztásunkat egy olyan országban, ahol az emberek tizedének van alkoholproblémája.

Aligha lehetünk hitelesek, ha a ránk bízott gyerekek és fiatalok körében felmerülő kábítószer-probléma hallatán – úgymond – olyan idegesek leszünk, hogy azonnal rá kell gyújtanunk, és keresünk egy kávét, mert az serkenti a gondolatainkat – amire nagy szükségünk van a ránk bízottak kábítószer-problémája átgondolásához…

Tehát a kábítószer-probléma tükör is, melyben meg kell látnunk saját szenvedélyeinket is.

Ez nem könnyű feladat egyikőnk számára sem. A személyes önfejlesztés útjához nem tud segítséget nyújtani füzetünk. Ellenben reméljük, a leírt módszerek, információk segítenek abban, hogy gyerekekből és fiatalokból álló csoportjaikban azok is kezdjenek el foglalkozni a kábítószer-fogyasztás kérdéseivel, akik korábban nem érezték magukat eléggé felkészültnek ehhez.

Ezt a füzetet nem helyezzük semmilyen jogvédelem alá. Csak annyit kérünk, hogy hivatkozott forrásainkat (s talán bennünket is) füzetünk használói is nevezzék meg – egyebekben pedig, akár a nyomtatott változatot, akár a honlapunkon megtalálható szöveget szabadon felhasználva is dolgozzanak azért, hogy a felelősségükre bízott fiatalok megküzdjenek a drogok életükbe tolakodó problémájával.

Itt mondok köszönetet mindazoknak, akik segítettek e füzet elkészítéséhez, név szerint is Varga Mariannának és Majzik Balázsnak.

Tóbiás László a Gyerekparadicsom Alapítvány Kuratóriuma elnöke tobias.laszlo@gyerekparadicsom.hu

A kiadvány letöltése

female cialis price

október 16, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , ,  · Kategória: MindenGyerek 2005

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.