Ifjúsági munka: egy hiányzó szakma – Magyarországon

Több lehetőség kínálkozik arra, hogy meghatározzuk, mi is az ifjúsági munka, mit csinál az, aki „ifjúsági munkásként” dolgozik, illetve, hogy van-e egyáltalán szükség arra, hogy Magyarországon is meghonosodjék ez a szakma, amelyet más, európai és tengeren túli országokban sokan gyakorolnak?

Miért van szükség ifjúsági munkára?

1. Olyan gazdasági, politikai és szociális folyamatok vesznek körül bennünket, amelyek összetett és bonyolult hatással vannak a felnövekedő generációk életére. E generációknak értő és avatott segítségre van szükségük ahhoz, hogy tájékozódni tudjanak egy bonyolult viszonyrendszerben.

2. A közelmúlt történelme olyan változásokat indított el a magyar társadalomban, amelyek a ma fiatal és gyermek-korosztályokat megkülönböztethetővé teszi a megelőző generációktól.

Két kiindulópont:

a) „Európai” generáció jelent meg a nemzedékek térképén (1980-1990-ben születettek)?

b) az európaizálási folyamatok generációs feszültségekkel járhatnak (a fiatal generációknak újra kell tanulniuk generációk közötti együttműködéseket, a szolidaritást)?

3. A fiatalok élete és autonómiája differenciált, a rendelkezésükre álló intézmények azonban nem. Szükség van olyan szakmaiságra, amely válaszokat tud adni ezekre a különbségekre – az ifjúsági munka egy ilyen lehetséges válasz.

Mi az ifjúsági munka?

1. Jobb szavunk híján ez tükörfordítása az angol, francia, német megnevezéseknek.

2. Az ifjúsági munka (egyik) definíciója: a társadalom pozitív értékeinek közvetítése a fiatalok számára, úgy segíteni a társadalom-tanulásukat, hogy megmutatjuk a lehetőségeiket és a korlátaikat.

3. A társadalom-tanulás folyamatának segítése a demokrácia-tanulás, az állampolgári értékek elsajátítása és ezen értékek „gyakorlása”.

4. Az ifjúsági munka egyik kulcsfontosságú kifejezése a részvétel. (Jog és lehetőség a felelősség- és kötelezettségvállalásra.)

5. Ifjúsági munka igen sok társadalmi-intézményi színtéren végezhető:

– iskolában

– szabadidős keretek között speciális ifjúsági intézményekben, a civil társadalom „intézményeiben”, szociális intézményekben (gyermekjóléti és családvédelmi szolgáltatások),

– települési önkormányzatok.

Az ifjúsági munka európai trendjei

1. Egységesülő felfogás: kísérletek „az ifjúsági munka európai sztenderdjeinek megfogalmazására (Európa Tanács: Ifjúsági Miniszterek Európai Konferenciái, Európai Unió Bizottságának Fehér Könyve)

2. Új támogatási politikák (EU Ifjúság 2000-2006 projektfinanszírozási rendszere)

3. Európai szakmai hálózati munka erősödése (Youth Program Nemzeti Irodái, képzési programok, EU-ET együttműködés), szakmai publikációk.

Az ifjúsági munka Magyarországon:

1. Sokan foglalkoznak fiatalokkal, bár nem ifjúsági munkásként, vagy nem így hívják őket.

2. Differenciálódott az intézményrendszer (1999-től Minisztérium, Regionális Ifjúsági Irodák, Mobilitás, szakmai tudatosodás szakasza)

3. Differenciálódott a civil társadalom – az ifjúsági munka vonatkozásában is.

4. Valószínűleg a „szakmában” dolgozók tudják megmondani, hogy milyen képzésre, végzettségre és elismerésekre, valamint fórumokra van ahhoz szükségük, hogy szakmává váljanak

Wootsch Péter közkapcsolati menedzser

Sziget Kulturális Szervezőiroda

06-20-920-3092

wootsch.peter@sziget.hu

cialis super active description

szeptember 14, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: ,  · Kategória: MindenGyerek 2003

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.