Gyermeki jogok és az intézményi érdek

Csoportos együttgondolkodás arról, hogy milyen jelenségekben, folyamatokban (vagy törvényszerűségekben?) ütköznek a gyermeki jogok a gyermekintézmény érdekével, s hogy milyen megoldások léteznek vagy lehetségesek e konfliktusok, jogsérelmek megelőzésére, kiküszöbölésére, kezelésére?

A program során a Jogismeret Alapítvány szakértő előadói  keresik a programon résztvevőkkel közös válaszokat e kérdésekre a nevelési-oktatási intézmények, a gyermekvédelmi intézmények, a büntető hatóságok, a közigazgatás (például a munkaügyi szervezet és a gyámügyi igazgatás), családjogi bíráskodás működése körében.

Azoknak a jelenségeknek a megfogalmazásáról van szó, amelyek egyfelől a Gyermek Jogairól szóló Egyezményben lefektetett gyermeki alanyi jogok és állami kötelezettségek -, másfelől például:

– a nevelési-oktatási intézmény pedagógusának, vezetőjének vagy fenntartójának érdekei közötti ellentétből (na jó, fogalmazzunk óvatosabban: diszharmóniájából) következnek;

– a pályaválasztás – szakképzés – foglalkoztatás – munkanélküli ellátások folyamataiban meglévő intézményi, szolgáltatói érdekekkel ütközésben artikulálódnak;

– a gyermekvédelmi intézményrendszer és a családjogi bíráskodási rendszer működési, szervezeti érdekeit mutatják fel alapvető gyermeki jogokat érintően (családhoz, kapcsolattartáshoz, információhoz, érzelmi biztonsághoz, döntésben részvételhez);

– a gyermekkorúakhoz és fiatalkorúakhoz kapcsolódó büntető eljárások állami aktorainak (rendőrség, ügyészség, bíróság, büntetés-végrehajtás) intézményi, szervezeti, eljárási érdekeinek ütközéseiből erednek.

A programban bemutatásra és terjesztésre kerül a „Jogágazat születik… A gyermeki jogok érvényesülése Magyarországon” című tanulmánykötet. (Jogismeret Alapítvány, 2010., Szerk.: Bíró Kata)

A program közreműködő szakértői:

Dr. Bíró Endre, ügyvéd (gyermeki jogok, iskolajog)

Csizmár Gábor, volt foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter (pályaválasztás, szakképzés, munkaügyi szervezet, fenntartói irányítás)

Dr. Jásper András, jogász (diákjogok, közoktatási intézmények)

Dr. Kovács Ervin ügyvéd (igazságszolgáltatás, képviselet, cselekvőképesség)

Dr. Somfai Balázs, egyetemi docens (gyámügyi eljárás, családjogi bíráskodás)

www.jogismeret.hu

cialis super active online

május 29, 2011 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2011, Virtuális konferencia

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.