Esélyegyenlőség közművelődési intézményekben és közgyűjteményekben I-II.

Könyvtárainkban egyre gyakrabban jelennek meg felhasználóként különleges megközelítést, bánásmódot igénylő, fogyatékossággal, képességzavarral élő és hátrányos helyzetű gyerekek. A speciális iskolák, gyermekotthonok, átmeneti otthonok munkatársai is kérik, hogy ellátogathassanak könyvtárainkba, és gyerekeik részére tartalmas programot biztosítsunk. Tudjuk, hogy a könyv és az olvasmányélmény nagy lehetőséget nyújt számukra és a gyermeki személyiség egészét befolyásolja.

Vannak olyan könyvtárak, ahol „úttörőmunkaként” már hosszú évek óta foglalkoznak ilyen gyerekkel. Közülük mutatkozott be műhelyünk első felében a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár hálózatának két tagja és két vidéki könyvtár.

Kucska Zsuzsa (VII. kerület):

Hogyan élünk együtt az értelmi fogyatékos gyerekekkel a Terézvárosi Gyerekkönyvtárban?

Zsuzsa beszámolt arról, mit tehet a könyvtár azért, hogy a fogyatékossággal élők is rendszeres használói lehessenek. Könyvtáruk szoros kapcsolatot tart fenn fogyatékossággal élőkkel foglalkozó civil szervezetekkel (Terézénó, Csupaszívek Társasága), és programjaival, nyitottságával már tizenhárom éve irányadó ezen a területen. Sok közös rendezvényük van. Beszámolt tapasztalatairól, módszereket ajánlott, felhívta a figyelmet, mire kell figyelni a velük való foglalkozás során, és milyen szakemberek segítségét kell igénybe venni az eredményes munkához.

Endrédiné Szabó Erika (Nagy Károly Városi Könyvtár, Bicske):

A hátrányos helyzetű és ép gyerekek integrált nevelése

A bicskei könyvtár gyakorlati tapasztalatai

A bicskei gyerekek között sokan halmozottan hátrányos helyzetűek, közös jellemzőjük, hogy szeretetre, megértésre vágynak, de sajnálatra nem. Erika hitvallása szerint a jó empátiás készséggel, szaktudással, emberismerettel rendelkező könyvtáros olyan légkört tud teremteni, amiben a gyerekek könyvtáron kívüli körülményeiktől függetlenül együtt válhatnak olvasóvá, könyvtárhasználóvá.

Az integrált nevelés egyik színtere lehet a gyermekkönyvtár, ahol a gyerekek közös tevékenység keretében megismerhetik egymást, megtapasztalják, hogyan viseljék el kortársuk másságát, a hátrányos helyzetűek beilleszkedési zavarai, gátlásai csökkenthetők.

Koleszár Márta (Katona József Megyei Könyvtár, Kecskemét):

Olvassunk és játsszunk együtt!

Egészséges és speciális igényű gyerekek találkozói a könyvtárban

Márta az integráció előnyeiről beszélt az ép és a speciális nevelési igényű gyerekek esetében. Bemutatta, hogy milyen speciális működési feltételeket teremtettek (akadálymentes megközelítés és épületen belüli közlekedés, lift [Braille-gombokkal], nagy terek, speciális felszereltségű mosdó, optikai eszközök: olvasószemüveg, olvasógömb, olvasóléc, nagyító, olvasógép), és milyen integrált gyerekprogramokat tartottak könyvtárukban.

Budavári Klára (XVIII. kerület):

Integrált művészeti foglalkozások a gyerekkönyvtárban

Bár a Lőrinci Nagykönyvtár még nem rendelkezik évtizedes hagyományokkal ezen a területen, de új kezdeményezésként elindította az „Ahány ember, annyiféle csodálatos világ” című programsorozatát. Ép és fogyatékossággal élő csoportok együtt ismerkednek az év jeles napjaival, hagyományaival, és népi kézműves technikák tanulásával, a jeles napokhoz kapcsolódó tárgykészítéssel teszik maradandóvá az együtt átélt élményt.

Műhelyünk második blokkjában kitekintettünk egyéb közművelődési intézmények gyakorlatára is.

Kókayné Lányi Marietta (Gyermekek Háza, Budapest)

Sérült gyermekek oktatása a Gyermekek Házában

Marietta a Gyermekek Háza tanítójaként, pedagógiai vezetőjeként több mint tíz éve keresi a megoldásokat a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelését biztosító hatékony pedagógiai gyakorlat megvalósításához. „Ha minden tanuló számára hatékony iskolát szeretnénk, már nem kérdés, hogy sérült vagy szociálisan hátrányos, esetleg tehetséges kisiskolásról beszélünk. Az igazi befogadó iskola minden tanulónak biztos, elfogadó környezetet nyújt.” – mondta előadásában.

Szoleczky Emese (Hadtörténeti Múzeum):

Gondolatok a testi fogyatékossággal élők lehetőségeiről magyar közgyűjteményekben

Ma már igen sok magyar múzeum kínál vakok és gyengénlátók, mozgássérültek számára speciális programokat, egyáltalán a látogatás lehetőségét. A Hadtörténeti Múzeumban a 80-as évek óta folytatott munka tapasztalataként fogalmazta meg, hogy szemléletünkön kellene változtatni. Odáig kellene eljutni, hogy egy osztály vagy csoport látás- illetve mozgáskorlátozott megjelenésére ne reagáljon a környezet tolakodó kíváncsisággal, borzongó sajnálkozással, netán megütközéssel vagy lenézéssel. Ugyanis az igazi pszichés sokk a sérültet éri, kíséri, keseríti el nagyon hosszú ideig. A természetes viselkedés kívánalma alkalmazandó bármely testi fogyatékossággal élővel találkozva. „Minden embernek joga van a műveltséghez, művelődéshez”, rögzíti az Emberi Jogok Nyilatkozata. Így ahhoz is joga van, hogy az ezt szolgáló intézményeket megközelítse, a műtárgyakat – a lehetőségekhez mérten nem más segítségére szorulva – vizuálisan vagy azt helyettesítő módon birtokba vegye.

Kreutzer Andrea (Hadtörténeti Múzeum):

Múzeumi könyvtörténeti foglalkozások látás- és mozgássérültek számára

Szerb Antaltól tudjuk, hogy „Mindenütt jó, de legjobb a könyvtárban.” Andrea ezzel az egyedülálló élménnyel szembesíti immár 15 éve a Hadtörténeti Múzeum Könyvgyűjteményében megforduló testi fogyatékossággal élőket.

Foglalkozásaik különlegessége, hogy a látogatóktól általában elzárt, elérhetetlen titkos világban tartják őket, már önmagában is sikerélmény az oda való bejutás. Ehhez társul a tudásbeli gyarapodás és a hasznosan, jó hangulatban, jól eltöltött idő érzete.

Budavári Klára, a műhely házigazdája,

a Magyar Könyvtárosok Egyesületének

Gyermekkönyvtáros Szekciójának vezetője

Kucska Zsuzsa

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Terézvárosi Gyerekkönytár

1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 6.

(1) 342-1948

fszek0602@fszek.hu

Endrédiné Szabó Erika

Nagy Károly Városi Könyvtár

2060 Bicske, Ki sfaludy u.29.

(22) 565-115

kire@ella.hu

www.konyvtar.bicske.hu

Koleszár Márta

Katona József Megyei Könyvtár

6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.

(76) 412-730

kmarta@kjmk.hu

www.kjmk.hu

Budavári Klára

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

XVIII/3.sz könyvtár

1183 Budapest, Thököly utca 5.

(1) 291-2575

bongyole@freemail.hu

www.gykszekcio.hu

Kókayné Lányi Marietta

Gyermekek Háza

1028 Budapest, Szabadság utca 23.

(1) 397-4569

lmarietta@freemail.hu

Szoleczky Emese

Hadtörténeti Intézet és Múzeum

1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.

(1) 325-1633

eszoleczky@dpg.hu

www.militaria.hu

Kreutzer Andrea

Hadtörténeti Intézet és Múzeum

1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4.

(1) 325-1633

kreutzer@dpg.hu

www.militaria.hu

buy dapoxetine tablets

október 22, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2005

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.