Dominek Dalma Lilla: Környezeti nevelés a természettudományi múzeumokban

Napjainkra a környezeti kérdések összetett, az egyén, a társadalom, az egész emberiség és a természet létét fenyegető kérdéssé váltak. A fogyasztói társadalom nehezen gyógyítható sebeket okoz a Földnek. Az életünk minden másodpercében tovább fejlődik az informatika, de a veszélyes hulladékok tárolására meg nincsenek megoldások, fejlődik a gazdaság, de a környezetterhelés ezzel együtt mégiscsak nő. Az emberiség sokmilliárdos tömege bolygónkon visszafordíthatatlan változásokat okoz.

Társadalmunk működése az egyre bővülő fogyasztásra, a mind több tulajdon megszerzésére és birtoklására sarkall. A környezet fenntartható harmóniáját, esztétikumát, örömforrás-értékét sokan nem tekintik az életük minőségét meghatározó tényezőnek. A környezeti tudatosság létkérdésünkké vált. A környezetnek hatása van az egészségünkre, mi pedig hatással vagyunk a környezetünkre. Tehát nemcsak testi-lelki betegségekkel reagálunk az elviselhetetlen körülményekre, hanem ki kell dolgoznunk a pedagógia lehetséges válaszait is. A környezeti értékek átadásának, a környezetkímélő fogyasztási szokások kialakulásának nemzedékről nemzedékre, szülőről gyermekre, nagyszülőről unokára szálló természetes módja megszakadni látszik. A pedagógusnak ma már feladata a gyermekkorú és a felnőtt ember magatartásának, egész személyiségének (tudásának, attitűdjeinek, értékrendjének, érzelmi háztartásának, szokásainak) formálása, alakítása. Ezt a fontos feladatot egész társadalmunkat érintően a közművelődés vállalja, ezen belül az ifjúság, a felnövekvő generáció megfelelő környezetszemléletének kialakítása a közoktatásra vár.

A bennünket körülvevő és magában foglaló környezeti válságra pedagógusként és múzeumpedagógusként egyaránt a környezeti neveléssel válaszolhatunk. Ez átfogó és alapvető feladatunk, amelybe nemcsak tudásunkat, hanem a jövő iránti reményeinket és felelősségünket is integráljuk. A környezeti nevelés a tanítás-tanulás megújulásának és modernizációjának egyik hajtómotorjává válik.

Előadásomban arra törekedtem volna, hogy bemutassam, a környezeti nevelés miként jelenhet, illetve jelenik meg a természettudományi múzeumokban illetve azok múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai tevékenységükben. Az előadásom idejében konkrét példákat mutattam volna be a jelenlévőknek a témáról, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy igenis működik a természettudományi múzeumokban a környezeti nevelés. Ezzel párhuzamosan pedig bemutatásra került volna, hogy a környezetvédelem mára – a globalizálódás következtében – az emberiség minden tagjának alternatíva nélküli kötelessége, feladata. Ebben a széleskörűen és ugyanakkor konkrétan, pontosan értelmezendő életvédelembe, mint természetessé váló élettevékenységbe mielőbb, nemzedékenként a kisgyermekkortól kezdve kell mindenkinek belenövekednie.

Dominek Dalma Lilla

PhD hallgató

dominekdalma@gmail.com

http://dominekdalmalilla.5mp.eu/web.php?a=dominekdalmalilla&o=Q73JZte2SK

buy doxycycline uk

május 29, 2011 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , ,  · Kategória: MindenGyerek 2011, Virtuális konferencia

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.