„Csellengő fiatalok bűnelkövetővé válásának megelőzése Pécs veszélyeztetett területein”

Bűnmegelőzési modellprojekt

A projekt időtartama: 2004. december 1-2005. november 30. (12 hónap)

A projekt megvalósításának előzménye: Pécs városa bűnözéssel közepesen fertőzött város. A programmal érintett területei közül a kertvárosi lakótelep második a fertőzöttségi rangsorban. A keleti városrész bűnügyi helyzetét pedig az határozza meg, hogy az ott élők között viszonylag sok a kriminogén, deviáns magatartású egyén. A családon belüli erőszak tekintetében pedig ez a város legfertőzöttebb területe. Tapasztalataink szerint nem működik a jelzőrendszer és az érdemi együttműködés a gyermekvédelmi, a szociális, a kulturális, az egészségügyi, az oktatási, civil, munkaügyi és az igazságszolgáltatási intézmények, valamint a rendőrség között.

Célcsoport:

Pécs városában még nem készült felmérés arról, hány fiatal (16-25 év) került ki az oktatás, valamint a munka világából, becslések szerint 5-6000. Őket szeretnénk minél nagyobb számban elérni programunkkal. Igen nehéz nyomon követni intézményi keretek között ezeket a fiatalokat, hiszen sem az iskolai, sem a munkaügyi nyilvántartásokban nem szerepelnek. Sajnálatos módon azonban a bűnügyi nyilvántartásban egyre többen.

A projekt célja: A célcsoport tagjait érdekeltségük megteremtésével (önkéntes munka jutalmazása, szabadidős programok), valamint „jelzőrendszer” és széleskörű együttműködés megteremtésével (partnerek közötti jelzőrendszer, kölcsönös segítségnyújtás, közvetítés) vonjuk be a társadalmi folyamatokba, ezen belül az oktatás és a munka világába, így akadályozva meg bűnelkövetővé válásukat.

A projekt folyamatossága és egész városra és vonzáskörzetére történő kiterjesztésének biztosításáért további pályázatokat nyújtottunk be, hiszen csak így érhetünk el eredményeket hosszabb távon.

A projekt elemei:

1. rendszeres tréningek, jogi és életvezetési tanácsadások

2. partnerszervezeti találkozók, szakmai programok

3. szabadidős és sport programok (kiállítások, vetélkedők stb.)

4. önkénteshálózat kiépítése és működtetése

5. folyamatos információgyűjtés és közvetítés

6. folyamatos kommunikáció (a program célcsoportjával, a résztvevőkkel és a „külvilággal”).

A pályázatban együttműködő partnerek:

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Baranya Ifjúságáért Kht. (Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat), Pécsi Rendőrkapitányság, Baranya Megyei Pártfogó Felügyelői Szolgálat, Khetanipe Egyesület, Baranya Megyei Munkaügyi Központ, Pécs Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat.

A program nyitott, folyamatosan bevonunk különböző, az aktuális programelemekhez kapcsolódó közösségeket, szervezeteket (kulturális intézmények, oktatási intézmények, civil szervezetek, ifjúsági klubok, családsegítő szolgálatok, ifjúsági és gyermekvédelmi szakemberek ).

Kárpáti Árpád Baranya megyei ifjúsági referens

Baranya Ifjúságáért Kht.

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

(72) 211-134

karpad@ifjusag.pecs.hu

www.ifjusag.pecs.hu

cialis super active sverige

október 17, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: ,  · Kategória: MindenGyerek 2005

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.