Bűnmegelőzési pályázat

Bűnmegelőzés logóA Belügyminisztérium Jogszabály-előkészítő és Koordinációs Főosztálya pályázatot hirdetett bűnmegelőzési projektek megvalósítására.

A célok megvalósítása érdekében az alábbi projektekre lehet pályázatot benyújtani:

  1. komponens: A település és vonzáskörzete együttműködésének ösztönözése a helyi közbiztonság javítása érdekében. A helyi közösség biztonságérzetét jelentős mértékben hátrányosan befolyásoló tényezők jelzésének fogadása és a biztonságérzetet negatívan befolyásoló problémák megoldására alkalmas módszerek kialakítása.
  2. komponens: Szegregált, deprivált települések, településrészek, zárványtelepülések, és más módon hátrányos helyzetű települések közbiztonságának fokozása a társadalmi, szociális, közművelődési integráció elősegítésével.
  3. komponens: A gyermekek és fiatalok közötti erőszak, valamint a fiatalok áldozattá és elkövetővé válásának megelőzésére komplex modellprogram kialakítása és megvalósítása; illetve a rendőrség, a nevelési és/vagy oktatási intézmény és fenntartója, valamint civil szervezetek együttműködésének fokozása e témakörben.
  4. komponens: Országos terjesztésű iskolai bűnmegelőzési programhoz szükséges rendezett zenei jogdíjú kisfilmek készítése, ehhez kapcsolódó oktatási módszertan készítése, a trénerek ki- és továbbképzése, a filmeket tartalmazó adathordozók sokszorosítása, televíziós sugárzási idő vásárlása.

A pályázatok elektronikus és papíralapú benyújtásának határideje: 2011. január 20. (csütörtök) 24.00 óra.

A támogatott projektet 2011. március 16-ig meg kell kezdeni, és 2011. május 15-éig be kell fejezni.

Pályázhatnak:

  • helyi, települési önkormányzat, illetve ennek szakterületen működő intézménye
  • települési önkormányzati szövetség, társulás
  • költségvetési szerv (kivéve: minisztérium)
  • non-profit szervezet

Főpályázóként pályázatot csak olyan szervezet nyújthat be, amely önállóan vállalhat kötelezettséget és önálló adószámmal, bankszámlaszámmal rendelkezik. Ennek hiányában a pályázatot a fenntartó nevében kell benyújtani, és a pályázat „megvalósítója” lesz a teljes jogalanyisággal vagy önálló adószámmal, bankszámlaszámmal nem rendelkező szervezet.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Ez alól kivételt jelent, ha a fenntartó szervezet (főpályázó) több megvalósító szervezet nevében is pályázatot nyújt be.

Egy pályázatra fordítható támogatás összege:

  • minimum: 1 millió forint,
  • maximum: 5 millió forint.

A megkövetelt saját forrás mértéke: a teljes projekt-költség minimum 10 %-a.

Támogatható projektek száma: maximum: 20 pályázat.

A támogatás összegének tárgyi eszköz és kis értékű tárgyi eszköz (gép, berendezés, felszerelés) beszerzésére maximum 50%-a fordítható.

A nyertes projektek megvalósítására 2011. március 01. és 2011. május 15. között van lehetőség.

A pályázat beküldéséhez szükséges dokumentumok letölthetők a www.bunmegelozes.hu/?pid=2115 weboldalról.

Hírek, egyéb információk: http://www.facebook.com/pages/wwwbunmegelozeshu/100380486679611?ref=ts

doxycycline for sale

január 6, 2011 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: ,  · Kategória: Pályázat

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.