Bűnmegelőzés – Biztonságos életre nevelés

A gyermeknevelés (segítő) civilszervezeti aspektusából

A VE-GA bűnmegelőzési és biztonságos életre nevelési tevékenységei:

– A gyermek- és diákjogi ügyekkel való foglalkozás a VE-GA életének állandó eleme, a csoportoktól az országos diákparlamentig.

– Különösen fontosnak tarjuk a „saját alkotmányok” kihordását a legkisebb konkrét célú csoportok esetében is, amire nagyon ügyelnek a segítők.

– Kiterjedten használjuk a probléma- és konfliktuskezelő rendszereket. Ilyenek például a vezetett vagy programozott beszélgetések, a különböző segítői beszélgetés típusok, a vita illetve vitaverseny típusok és az úgynevezett problémafeltáró és -kezelő hét.

– Sajátos rendje él a VE-GA tágabb és helyi társadalmi tereiben egyféle figyelőrendszernek és az úgynevezett önkutató programoknak, melyek bizonyos „indikátor helyekre” épülnek, ahol mintegy sűrítve jelennek meg a kortársügyek, jellemzők. „Iskola alatti” csoportok, diszkó csoportok, kocsmai baráti körök, sportolói csoportok, drukker csoportok, rock vagy punk bandák stb.

– A VE-GA kultúrájának része a mentálhigiéniai, krízis-, erőszak-, drog- és bűnelkövetési illetve áldozattá válás elleni prevenció – a fentiek alapján és a fentiekkel. Évente rendezünk ilyen témájú tanácskozásokat.

– Alapvető fontosságú a különböző kortárssegítő csoportok, szerves közösségek és szervezetek kialakulásának segítése – különösen a nekik megfelelő „közösségi terek” megvalósításával (ilyen pl. a szentesi Diák Pince vagy a Magyartési Táborközpont). Ezek szabályai közös megalkotásakor nehézséget jelent a – a felnőttek által sem betartott – jogszabályoknak való megfelelés. Ennek feloldására úgynevezett „feketedoboz rendszereket” működtetünk, amelynek eredményei a VE-GA érdekesen különös alapdokumentumai is.

– Folyamatos a szövetkezési folyamat. Horizontálisan minden egyes településen/településrészen alapvető jelentőségű jó kapcsolat kiépítése az iskolákkal és a kollégiumokkal – a gyerekek és fiatalok elérése érdekében is. Vertikálisan már lejátszódott és szakmailag most bontakozik ki egy sajátos önszerveződési folyamat. Ennek eredményeként magas színvonalon – bár a szegénység nyomasztó körülményei közt és a szükséges társadalmi presztízst nélkülözve – dolgozik a Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége.

– A fentiek egységes működése átgondolt és kiterjedt képzési tevékenységet követel meg.

A képzési rendszer két csúcsa nálunk a VE-GA Nyári Egyetem 14 éves folyamatrendszere illetve „A kortárssegítők kiválasztása és képzése” című 120 órás akkreditált pedagógus továbbképzési program.

A pénzügyi korlátok miatt e tevékenységek teljes egészükben csak Szentes térségében zajlanak. Nagyrészt Szolnokon és a Torontáli Kistérségben (Szegedtől délre) valósulnak meg, kisebb hányadukban további 8-10 helyen az országban illetve Erdélyben.

Korom Pál

VE-GA Gyermek és Ifjúsági Szövetség

6600 Szentes, Kossuth utca 12.

koromek@freemail.hu

buy dapoxetine research chemical

szeptember 14, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2003

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.