Biztonságos életre nevelés program

Családon kívül élő gyermekek, fiatalok számára

Egy amerikai program magyar változata a DADA Program, melynek tapasztalatai alapján Budapest Fővárosi Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztálya és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata 1998 végén készítette elő a Biztonságos életre nevelés programot, amely speciális pedagógiai fejlesztést nyújt a gyermekotthonok munkájához és az ott nevelkedő gyermekek számára.

A program abból indul ki, hogy a deviáns életkarrier alakulása fokozottan veszélyezteti a családon kívül nevelkedő gyermekeket. Az ő elsődleges szocializációjuk részben vagy egészben intézményes keretek között zajlik, és fokozottan érzékenyek a további veszélyekre, bűncselekmény elkövetésre, áldozattá válásra.

A program személyiségfejlesztő és ismeretszervező egységeket tartalmaz.

Lényegesnek tekinti az önismeretet, a mások megismerését, a döntési képességet. Önálló fejezetek mellett az ismeretszervező fejezetek gyakorlatai is ennek fejlesztését szolgálják.

A program feldolgozása csoportbeszélgetések keretében történik, jórészt a gyerekek között, a nevelő inkább szervező-moderátor szerepet lát el, ő is részese a beszélgetéseknek.

A programhoz szervesen kapcsolódik a két korcsoport – „kicsik” és „nagyok” – számára kifejlesztett munkafüzet és a tanári kézikönyv.

A programot eddig több fővárosi fenntartású gyermekotthon is „kipróbálta”, bevezette. A pedagógusok az indítás előtt felkészítésen vettek részt és a programot végigkísérte a havi rendszerességű konzultáció. A program erőssége a pedagógus bevonása, aktiválása.

A Program feltételezi – és ezt a DADA Programtól örökölte -, hogy a gyermek döntési képessége a megfelelő gyakorlás során fejlődik, és alkalmassá teszi őt a veszély felismerésére és a veszélyes felszólítás, kérés megtagadására.

A Program eredményei és tapasztalatai a nevelőotthoni lét más dimenzióiban is hasznosnak mutatkoznak a gyerekek és a pedagógusok számára is.

Molnár László igazgató

Dr. Cseres Judit, a program kidolgozója (06-20-433-6708)

Baranyi Éva, 1998-2002 között a program koordinátora (06-20-527-220)

Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata

1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.

buy generic dapoxetine uk

szeptember 14, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2003

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.