Az ifjúsági referensi munka

A szekció ülésen – az önkormányzati törvény szemszögéből – bemutattam az ifjúsági referensi munka jogszabályi hátterét.

Megbeszéltük az ifjúsági feladatrendszer megvalósításának lehetséges C2090-552 útját és folyamatát.

Szó volt az ifjúsági referens munkakörével összefüggő kérdésekről, tapasztalatokról, problémákról

Tevékenység központú megközelítésben:

Hivatali feladatok elvégzője: előterjesztések, koordináció, információk, pályáztatás stb. (köztisztviselőként, vagy intézményi közalkalmazottként)

Animátor: rendezvények, programok, illetve képzések szervezője (kisebb településen hangsúlyosabb).

Szakmafejlesztési tevékenység helyi kezdeményezője és megvalósítója. C2090-555

Problémák: főállás/kapcsolt munkakör, határozott/határozatlan idejű alkalmazás, munkaköri leírás hiánya, a szervezeti struktúrán belüli hovatartozás.

(GYISM pályázat, mint egy megoldási lehetőség)

Az együttműködési rendszerek közül kiemeltük:

– a megyei önkormányzat ifjúsági szolgáltató tevékenységének megoldási lehetőségeit

– a megye-megyei jogú város (megyeszékhely) együttműködésének módozatait

– a kistérségi ifjúsági referensek munkakörével összefüggő sajátos teendőket

– a korosztályi érdekegyeztetés-párbeszéd megyei, kistérségi modelljeit

– valamint a kallódó, csellengő fiatalok segítésének speciális programjait az összefogás tükrében.

Bemutattam a vasi ifjúságsegítő munkát:

1999. a megyei ifjúságkutatás: „A települési önkormányzatok ifjúságképe, különös tekintettel a gyermek és ifjúsági jogok érvényesülésére”;

2000. a Vas Megyei Önkormányzat ifjúságsegítő koncepciója, illetve a Vasi Gyermek- és Ifjúsági Fórummal kötött együttműködési megállapodás;

2002. a komplex megyei – városi ifjúsági feladatellátás újszerű formája, a Vasi LOGO-Mobil és LOGO Ifjúsági Szolgálat tevékenysége (A résztvevők a helyszínen megtekinthették a Vasi Logo-Mobil Ifjúsági Szolgálat mozgó információs, tanácsadó, szolgáltató minibuszát, amely szolgáltatásait a kistelepülésekre illetve városokba juttatja el, megvalósítva ezzel a területi-térségi feladatellátást.)

Bodor Tamás megyei ifjúsági referens

Vas Megyei Önkormányzati Hivatal

9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

06-94-515-757

ifjusagi.ref@vasmegye.hu

www.vasmegye.hu

cialis super active plus 20 mg

szeptember 14, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék:  · Kategória: MindenGyerek 2003

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.