Az ifjúsági referens legfontosabb feladatai

1. Szervezi és elősegíti a településen (megyében) működő ifjúságot segítő önkormányzati, hivatali, intézményi, civil és informális szervezetek tevékenységének koordinációját.

2. Elősegíti a gyermekeket és az ifjúságot érintő jogok és kötelezettségek megismertetését és érvényesülését.

3. Támogatja és elősegíti az ifjúság önszerveződését.

4. Kezdeményezi, ápolja és koordinálja az e tevékenységet érintő belső (települési) és külső (településen kívüli: megyei, regionális, országos és nemzetközi) kapcsolatokat.

5. Erőforrásokat szerez a település ifjúsági feladatainak ellátásához, a gyakorlati ifjúsági munkához.

Tevékenységhez ismernie kell az önkormányzat ifjúságot érintő szakigazgatási egységeinek, intézményeinek tevékenységét, kapcsolatot kell tartania azok munkatársaival.

Elsősorban meg kell ismernie a hivatalban és az önkormányzatban előforduló, felmerülő ifjúságot érintő ügyeket, azokat képviselnie kell az önkormányzat bizottságaiban. A döntés-előkészítési folyamatban aktívan részt kell vennie, képviselnie és véleményeznie kell az ifjúságot érintő ügyeket, szorosan együttműködve az ifjúsági bizottsággal, tanácsnokkal.

A jogok sérülésének elkerülése érdekében létrehozza, segíti és működteti az ifjúsági párbeszéd fórumait, intézményeit (települési gyermek- és ifjúsági önkormányzat, fórum, kerekasztal, ifjúsági parlament stb.), a korosztály képviselői mellett a korosztályért dolgozókat is bevonva.

A település helyzetéről felmérést, elemzést készít, adatok gyűjtve az intézmények és a fiatalok körében is. Ennek eredményei alapján kidolgozza a helyi lehetőségeket, helyben elérendő célrendszereket határoz meg, ifjúsági koncepciót készít. Az önkormányzat által elfogadott feladatok megoldásához szükséges feltételeket feltérképezi, javaslatokat tesz, reális követeléseket, kéréseket fogalmaz meg. A megvalósításához költségvetést készít, majd a folyamatot ellenőrzi, segíti, koordinálja.

Az intézményrendszerekben segíti a fiatalok önszerveződését (iskolai diákönkormányzatok, klubhálózat, ifjúsági kulturális intézmény, ifjúsági információs és tanácsadó iroda, teleház stb.)

A 2000-ben alakult Ifjúsági Referensek Országos Egyesülete céljául tűzte ki, hogy a Magyarországon dolgozó ifjúsági referenseknek szakmai segítséget nyújtson és tevékenységével elősegítse az ifjúságsegítő szakma elismerését, országon belüli és nemzetközi kapcsolatokat is kiépítve.

Márai Gabriella elnök

Ifjúsági Referensek Országos Egyesülete

1033 Budapest, Selyemfonó utca 2.

cialis super active opinioni

szeptember 14, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék:  · Kategória: MindenGyerek 2003

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.