A szociális és gyermekvédelmi terület tervezett fejlesztései a Nemzeti Fejlesztési Tervben

A „MindenGyerek” konferencián ismertetett és akkor még aktuális korábbi terveket, elképzeléseket 2003. szeptember végén módosítanunk kellett, mivel túl sok területet, irányt, célcsoportot öleltek fel, ami veszélyeztette a fejlesztések hatékonyságát, a források koncentrációját.

A tervezett intézkedések rövid tartalma:

1. A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével (AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL)

A társadalmi kirekesztés pass4sure E20-097 elleni küzdelemben fontos, hogy a szociális területen dolgozó szakemberek ne csak az ügyfelek/ellátottak elsődleges szükségleteit lássák el, hanem készítsék fel, tegyék képessé őket a munkaerőpiaci és képzési beilleszkedésre, részvételre. A szociális munkásokat, önkénteseket és szociális igazgatási dolgozókat szeretnénk bevonni a munkaerőpiaci ismeretekkel kapcsolatos képzésekbe, az intézmény- és ágazatközi együttműködések kialakításába.

A képzések másik fő iránya a család és a munkahely összeegyeztetését elősegítő (nappali) szolgáltatások szakembereinek és önkénteseinek képzése. A társadalmi beilleszkedés és bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele érdekében a képzésekben a pártfogók is részt vesznek.

Tervezett források 2004-2006 között: 16,63 millió euró (4,2 milliárd Ft)

2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP TÁMOGATÁSÁVAL)

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásából megvalósuló bentlakást is célzó korábbi fejlesztési elképzelésünk a bizottsági egyeztetéseket követően leszűkült az egyes nappali ellátások kiépítésére, bővítésére. A munkaerőpiaci beilleszkedés szempontjából fontos, alábbi ellátásokat kívánjuk fejleszteni:

– A bölcsődei ellátást – elsősorban a 10 ezer lakosságszám feletti városokban -, valamint a rugalmas napközbeni gyermekellátásokat, mivel ezek kiemelten fontosak a gyedről, gyesről a munkaerőpiacra visszatérő nők támogatásában, a családi élet és a munkahely összeegyeztetésében;

– A fogyatékkal élők új nappali intézményeit, különösen a hátrányos helyzetű településeken és kistérségekben, mivel jelenleg itt a legkevesebb a rájuk irányuló szolgáltatás és munkalehetőség;

– A hajléktalanok új nappali intézményeit, amelyeket nagyobb városokban kívánunk kialakítani, ahol az új szolgáltatások munkaerőpiaci programokhoz, valamint szálláslehetőségekhez is kapcsolódhatnak. (Ez utóbbit azonban csak hazai forrásból lehet biztosítani.)

Tervezett források 2004-2006 között: 32,96 millió euró ( 8,5milliárd Ft)

Drosztmérné Kánnai Magdolna szakmai főtanácsadó

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, Szociális Stratégiai Önálló Osztály

1051 Budapest, Akadémia u. 3. II. 223,

06 1 475-58-37

kannai.magdolna@eszcsm.hu

pass4sure C4040-121

clomid tablets to buy uk

szeptember 14, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , ,  · Kategória: MindenGyerek 2003

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.