A szakmai folyóiratok szerepe a gyermekvédelemben

Száz éve Magyarországon öt gyermekvédelmi szakfolyóirat jelent meg.

Ma a gyermekvédelem – sajnálatosan – sem a lélektannal, sem a pedagógiával, egészségüggyel foglakozó szakmai folyóiratokban nem kap érdemi – többnyire semmilyen – helyet.

Érdemes lenne elgondolkodni annak okán, hogy míg a gyerekek védelme, a prevenció és a beavatkozások lehetséges és szükséges formái mindenütt sokféle vitát gerjesztenek, nálunk nemigen sikerül érdeklődést felkelteni még a szakemberekben sem.

A Család, gyermek, ifjúság című lap 11 éve jelenik meg kéthavonta, és célja a gyermekvédelmet tanulók, illetve a területen dolgozók, oktatók rendszeres és hiteles tájékoztatása a hazai és nemzetközi helyzetről, újdonságokról, könyvekről, kutatásokról, eseményekről.

A terjedelem és az anyaggyűjtés anyagi okokból meglehetősen korlátozott, ezért gyakran eklektikusnak és esetlegesnek tűnhet az, ami a lapba kerül. Más oldalról nézve nagyon nehéz a területen dolgozók tapasztalatait, eseteit ismertető írásokat kapni.

A gyermekvédelem területén mindmáig nem jelentek meg a meghatározó külföldi alapmunkák és korszerű felfogást tükröző tanulmánykötetek, amilyenek például a lélektan, szociológia területén évtizedek óta rendelkezésre állnak. A lap e hiányt is igyekszik csökkenteni.

Jelentős probléma, hogy a szakemberek és intézmények nagy része még ezt az egyetlen – meglehetősen szerény árú – lapot sem képes előfizetni, könyveket sem vásárol. Nemegyszer nemcsak földrajzilag, de szakmailag is izoláltak a kollegák: alapvető információkhoz, továbbképzési lehetőségekhez, szakirodalomhoz sem jutnak. Azt is meg kell azonban jegyezni, vannak, akik nem anyagi okokból, hanem kiégettségből, érdektelenségből, illetve annak okán nem érdeklődnek, hogy azt sem tudják, milyen tudásuk hiányzik az eredményes munkavégzéshez. Igaz, azt nálunk nem is kéri senki számon, mert a védelemre szoruló gyerekkel és a velük történtekkel nem kell elszámolni, ezt a tevékenységet nem méri és értékeli senki.

A teljes kiábrándultságtól és pesszimizmustól időről időre felbukkanó fantasztikus kollegák, hallgatók, laikus érdeklődők védenek meg, és újra és újra azt érezhetjük, hogy muszáj csinálni. Emellett persze nagyon szeretjük a tevékenységet, a lapot és nagyon büszkék is vagyunk rá. Kár, hogy szakmai visszajelzést, kritikát, elismerést is csak véletlenszerűen kapunk, de tény, olvasóink hűségesek, és szeretik az újságot.

Dr. Herczog Mária szakmai igazgató

Család, gyermek, ifjúság Kiemelten Közhasznú Egyesület

1027 Budapest, Varsányi Irén utca 17.

06-1-225-3525

csagyi@mail.datanet.hu

female cialis shipping

szeptember 12, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék:  · Kategória: MindenGyerek 2003

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.