A részvétel a fontos?

A versengés és az együttműködés alakulása kisgyermekkorban

Kulcsszavak: Versengés, Együttműködés, Szocializáció, Iskola

Workshopunk a versengés és az együttműködés kisgyermekkori alakulásával, ezen belül is leginkább mindezek iskolai szocializációjával foglalkozott. Vajon hogyan viszonyulnak a pedagógusok a versengéshez és az együttműködéshez? Mennyire tartják fontosnak a nevelés és oktatás folyamatában a csoportos munkát és a versenyfeladatokat? Milyen helyzetekben ösztönzik a gyerekeket arra, hogy versengjenek, illetve milyen helyzetekben szeretnék, ha nem versengenének egymással? Hogyan reagálnak akkor, ha az egyik gyerek nyert valamiben és hogyan kezelik a vesztést?

Ezekre és más, ehhez hasonló kérdésekre kerestük a választ a workshop-ban. Ismertettünk egy ezzel kapcsolatos kutatást, melyet Fülöp Márta vezetésével végeztünk a MTA Pszichológiai intézetében, valamint meghívott tanáraink – Szántó Szilárd az ELTE TOFK testnevelés tanára és Bódi Csilla, a Bajza utcai Általános Iskola tanítója – is elmondták saját tapasztalataikat a témával kapcsolatban. A többi a részvevőkön múlt.

A versengés fogalmának fejlődéséről keveset tud a pszichológiai szakirodalom. Jelen vizsgálatunkban 8–9 éves, második osztályos gyermekek vettek részt. A versengés, együttműködés, győzelem, vesztés, irigység és féltékenység fogalmát három különféle, ámde egymással szorosan összefüggő, egymásra épülő és egymást kiegészítő módon vizsgáltuk.

A vizsgálat első lépésében versengéssel kapcsolatos fogalmakat csoportos helyzetben, osztálytermi környezetben, egymást követő 6 alkalommal lerajzoltattuk. Minden egyes fogalom lerajzolása után egyéni helyzetben először a gyerekeket arra kértük, hogy az általunk vizsgált fogalomra asszociáljanak és mondják el, hogy mi jut róla eszükbe. Ezt követően egyéni helyzetben klinikai interjút készítettünk velük az általuk készített rajzról és a rajzon ábrázolt fogalomról. Az asszociációkat és az interjúkat magnószalagra rögzítettük, majd szó szerint leírtuk. A rajzokat témakörök szerint kategorizáltuk, az asszociációkat súlyoztuk és kategorizáltuk, az interjúkat pedig tartalomelemeztük.

Az előadásunkban ismertettük, hogy milyen lehetséges összefüggések vannak a családi és az iskolai szocializáció, valamint a kisiskoláskori versengő magatartás között. A gyerekekkel készített klinikai beszélgetések alapján arra kerestük a választ, hogy a szülők és a pedagógusok versengéshez és együttműködéshez való viszonya hogyan alakítja a gyermek viszonyát mindezekhez.

Sándor Mónika kutató

MTA Pszichológiai Kutatóintézet

1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

sandormoni@mtapi.hu

www.mtapi.hu

clomid fertility drug buy online

október 30, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , ,  · Kategória: MindenGyerek 2005

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.