A Mária Iskolatestvérek Határtalan Szíve

A Mária Iskolatestvérek Szerzetesrend küldetése a fiatalok oktatása-nevelése, a szociálisan hátrányos helyzetűek segítése.

Ezzel a céllal alakult meg 1999. március 28-án Esztergom Töltés utcai cigánytelepén egy marista közösség, ahol három külföldi testvér a romákkal sorsközösséget vállalva él.

A „Határtalan Szív” Alapítvány ennek a missziós tevékenységnek a támogatására jött létre 2001-ben. Ez a kiemelten közhasznú szervezet feladatának tartja a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, valamint roma gyermekek és fiatalok oktatását, nevelését, családsegítését, társadalmi beilleszkedése segítését, szociális felzárkóztatását, munkavállalásuk, képzésük támogatását, kulturális értékek átadását.

„A Mi Házunk”-ban 2002. március óta folytathatjuk a 3 éve elkezdett munkát.

Az elnevezés arra utal, hogy aki hozzánk belép, érezze a házat sajátjának.

„A Mi Házunk” nem iskola, hanem olyan ifjúsági és szabadidős központ, közösségi tér, ahol a délutáni programok a pedagógusok, a testvérek és önkéntesek vezetésével családias hangulatban zajlanak, hiszen a marista nevelés alapja a szeretet.

„A Mi Házunk” egyedi pedagógiai program alapján működik, melynek célja:

– személyes képességek fejlesztése,

– erkölcsi értékek és higiéniás szokások megismertetése,

– cigány és magyar kultúrával kapcsolatos ismeretek bővítése,

– vallásos érzület táplálása ökumenikus formában,

– megfelelő teret adni a különböző nevelő, képességfejlesztő, ismeretterjesztő és szociális tevékenységekhez ismerkedés az informatikával, informálás és segítségnyújtás a pályaválasztáshoz, munkavállaláshoz.

„A Mi Házunk” pedagógiai programjának főszereplője minden egyes gyerek, ezért nyitva áll nemcsak a környék, hanem a város fiataljai előtt is.

A foglalkozásokon 4 csoportban 2-28 év közötti gyerekek és fiatalok vesznek részt naponta 16-tól 19 óráig és a hétvégi szabadidős programokon is.

Különböző színes és változatos programokat vehetnek igénybe:

– az iskolában tanultak elmélyítése,

– könyvtárhasználat,

– képességfejlesztő játék, szórakozás,

– zenei képességfejlesztés,

– kézművesség és vizuális nevelés,

– hitoktatás,

– videónézés illetve filmforgatás,

– bevezetés az informatikába, internet-használattal,

– ismerkedés különböző nyelvekkel,

Roma gyerekek segítése 3/1

– testnevelés és sport,

– színjátszás,

– ismeretterjesztő előadások,

– kirándulások,

– cigánytábor, cigánynap,

– megemlékezés legfontosabb ünnepeinkről,

– kötetlen beszélgetés adott témákról,

– életvitellel kapcsolatos ismeretek,

– női-klub, varró-tanfolyam,

– „Ébresztő-program”, azaz az óvodások óvodákba szállítása.

Foglalkozásaink célja a nevelés, a legjobb teljesítmény elérése a közösség érdekében.

Teleházat is működtetünk „A Mi Házunk”-ban.

Szolgáltatásai:

– közhasznú tájékoztatás,

– szociális és hivatali ügyintézés,

– segítségnyújtás, tanácsadás a pályaválasztáshoz és munkavállaláshoz,

– számítógéppel való munka, számítógépes játékok,

– Internet-használat.

Teleházunk a déli városrész közösségi, információs centruma, mely közel viszi mindenkihez az informatika világát, információt hoz-visz a cigánytelepről.

Programjainkba tervezzük bevonni a legkisebbeket és a felnőtteket:

– tanfolyamok szervezése (cigány nyelvi és kulturális),

– távmunkában való részvétel a munkaerőpiaci reintegráció elősegítésére,

– szociális mentori segítőhálózat kialakítása.

Szeretnénk, ha „A Mi Házunk” olyan oltalmazó hely lenne, mely úgy fogad be mindenkit, mint egy HATÁRTALAN SZÍV.

Tomkó Borbála

„Határtalan Szív” Alapítvány

2500 Esztergom, Töltés utca 2.

06-33-520-080

hatartalansziv@vnet.hu

cialis black no prescription

szeptember 14, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2003

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.