A közoktatást segítő intézmények a Tanulás a fenntarthatóságért programban

Az Állatkerti műhelyek lehetőségei

2005  januárjában, „Az állatkertek, mint közoktatást segítő intézmények stratégiai szerepe a Tanulás a fenntarthatóságért programban” címmel elkészült a Magyar Állatkertek Szövetsége (MÁSZ) Állatkert-pedagógiai Szakcsoport szakmai koncepciója.

A tanulmány célja kettős. Egyrészt az Oktatási Minisztériumnak szánt vitaanyagként felhívni a figyelmet a fenntarthatóságra nevelés kapcsán, a tanórán, tantermen kívüli tanulásszervezés fontosságára. Másrészt a Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (NKNS) folytatásaként, könyv alakban megjelentetve, a széleskörű szakmai és civil közönséget tájékoztatni a fenntarthatóság pedagógiai vonatkozásairól, illetve azokról a tevékenységi körökről, melyeket a közoktatást segítő intézmények végeznek.

Az ENSZ a 2005-2014 közötti évtized fő céljának a fenntarthatóságra oktatást nevezte meg. A program hazai elnevezése Tanulás a fenntarthatóságért, melynek pedagógiai tartalma az integrált rendszerszemlélet, kreatív és problémamegoldó gondolkodás, valamint a tantárgy- és tudományközi megközelítés kulcsszavakkal jellemezhető. Ezeknek az elvárásoknak a hazai közoktatás egésze elviekben többé-kevésbé, gyakorlatban azonban szinte egyáltalán nem képes megfelelni. Elsősorban azért, mert a fenntarthatósággal kapcsolatos pedagógiai elvárások teljesítését a jelenlegi közoktatási gyakorlat nem támogatja. A túlzottan tantárgy-, tanterem- és 45 perces órakeret központú gyakorlat lehetetlenné teszi a kompetenciafejlesztő oktatásszervezési módok és módszerek (témanap, témahét, project, terepgyakorlat stb.) gyakori, gyakorlati, tematikus alkalmazását. Ráadásul az alapképzés során a pedagógusok túlnyomó többsége sem ismerkedik meg ezekkel a technikákkal.

Mindez felveti a közoktatás szemléletének, tartalmának és munkamódszereinek felülvizsgálatát. Ebben alapvető segítséget nyújthatnak a jelenleg közoktatási integráció és tényleges anyagi támogatás nélkül közoktatást segítő intézmények, az állatkertek, nemzeti parkok, civil szervezetek, múzeumok és erdei iskolák. Ezek a pedagógiai műhelyek lehetnek, lehetnének azok a helyszínek, ahova az óvodai, iskolai csoportok terepfoglalkozásra ellátogathatnának, illetve itt lehetséges a pedagógusok alap- és továbbképzése gyakorlatiasabbá tétele.

A közoktatást segítő intézmények között a leglátogatottabb az állatkerti hálózat, melynek 12 hazai tagja egész évben 3-3,5 millió – felerészben felnőtt – vendéget vonz. Ez a hatalmas, motivált közönség képezi az állatkert-pedagógiai munka bázisát.

Ahhoz azonban, hogy a közoktatást segítő intézmények ténylegesen el tudják látni feladatukat, arra van szükség, hogy az Oktatási Minisztérium az általuk végzett munkát jogilag, financiálisan és szakmailag is integrálja a közoktatási rendszerbe.

Orbán Zoltán

Jászberényi Állat- és Növénykert Nevelési és Kutatási Csoport

female cialis shipping

október 30, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , , , , , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2005

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.