A Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálat

A Fővárosi TEGYESZ Kék Vonal Gyermek és Ifjúsági Telefonszolgálata 1993- ban alakult, hogy a veszélyben lévő, gondokkal küszködő gyerekeknek és fiataloknak nyújtson segítséget.

A Kék Vonal az egész országból ingyen hívható vezetékes telefonról, nyilvános fülkéből is. A hívásokat speciálisan képzett laikus segítők fogadják az év minden napján, 13 órától 21 óráig, ma már három vonalon.

A Kék Vonalat többnyire tizenévesek hívják, párkapcsolati, szexualitással kapcsolatos, családi kapcsolati problémákkal. A hívó szabadon választja és be is fejezheti az anonim telefonbeszélgetést, aminek tartalmát nem kontrollálja a személyes jelenlét. Az önkéntesek konzultációs lehetőséget nyújtanak, amelyben a hívót és problémáját meghallgatják, komolyan veszik, és közösen gondolkoznak stratégiákon, lehetőségeken. Sok hívó információt kér a szolgálattól, más esetekben a beszélgetés konklúziója egy vagy több olyan segítő szervezet bevonása, amely a hívóhoz közel tud konkrét segítséget nyújtani.

A Kék Vonal Etikai Kódexe szerint dolgozik. A felmerülő nehézségeket kéthetente, kötelező esetmegbeszélő csoporton dolgozzák fel az önkéntesek, külsős szakemberek vezetésével. A munkával járó lelki megterhelések feldolgozása, a kiégés megelőzése érdekében mód van egyéni konzultációra és társszupervízióra is.

Az önkéntesek munkáját számítógépes adatbázis segíti, a hívásokról vezetett jegyzőkönyvek adataival, segítő szervezetek címeivel, valamint a szakmai munka hátteréül szolgáló egyéb munkafolyamatok adataival. Ez segíti a beszélgetések és a Kék Vonal működésének monitorozását is.

Természetes az önkéntesek nagy arányú fluktuációja, ezért a Kék Vonal 1994 óta szinte minden évben indított képzését. A jelentkezők megismerkednek a Kék Vonal működésével, elveivel. Ezt követi egy interjú, a jelentkező életútja, a segítés speciális módjára serkentő motivációja, valamint a gyerekek és fiatalok csoportjához fűződő attitűdje feltérképezésére.

A képzés három nagyobb egységre tagolódik:

1, Tréning: a segítői attitűd elsajátítása, önismeret, valamint a telefonban megjelenő problémák szakirodalma.

2, Kék Vonal ismeretek: a szolgálat elveinek, céljainak, működésének megismerése.

3, Segítő beszélgetés: passzív és aktív hospitálások sorozata tapasztalt önkéntesek bevonásával, a 120 óra elméleti és önismereti képzés után.

Gyenese Györgyi és Papp Zsuzsa

A Kék Vonal segélyszáma: 06-80-505-000

Levélcíme: 1364 Budapest, Pf:125

female cialis for sale

szeptember 14, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , ,  · Kategória: MindenGyerek 2003

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.