A gyermekvédelmi szaktanácsadó munkája a Budapest XV. Kerületi Pedagógiai Központban

Az iskola gyermekvédelmi feladatai:

A probléma minél korábbi felismerése, okok keresése, segítségnyújtás pedagógiai eszközökkel.

Jelzés illetékes szakembereknek.

Segítségkérés a gyermekjóléti szolgálattól, velük való együttműködés a helyzet lehetséges megoldásáért.

A tanulási előmenetelek figyelemmel kisérése, javaslattétel a fejlesztő csoportok kialakítására.

Hasznos szabadidőtevékenységek szervezése.

A gyermekvédelmi szaktanácsadó feladatai az iskola gyermekvédelmi tevékenysége támogatásában:

A gyermekvédelmi felelősök és a pedagógus nevelő-oktató munkájához speciális új ismeretekre és pedagógiai eszköztáruk fejlesztésére van szükség, ezért a szervezett továbbképzéseken a XV. kerületi Pedagógiai Központban a gyermekvédelmi szaktanácsadó feladata minden pedagógus ilyen irányú tevékenységének segítése. Ennek érdekében előadásokat, tréningeket, akkreditált tanfolyamokat, tapasztalatcseréket szervez.

Felhívja a figyelmet mindazon eszközökre, módszerekre, melyek segítik a tanulók problémáinak feltárását, ezek értékelését, lehetséges megoldását.

A döntéshozó készség dgfev online casino gyakorlati úton való fejlesztéséhez, az önértékeléshez, a kommunikációs készséghez, konfliktuskezeléshez, jogi ismeretekhez, bűnmegelőzési témákban, egészséges életmód kialakításához segítséget nyújtó foglalkozások szervezése szükséges.

Osztályfőnöki órákra, nevelési értekezletekre, szülői értekezletre az iskola kérésére előadót biztosít. Iskolai kérésre helyzetfeltárás, oszálytükör készítése: barátság, család, alkohol, dohányzás, szabadidő, drog témákban.

Ehhez a szaktanácsadói munkához tartozik még a tájékoztatás, az információáramoltatás és segítségadás egyéni kérésre a gyermekvédelmi munkában pedagógusnak, szülőnek, gyerekeknek. Közreműködés a kerületi pályázatok értékelésében, szakmai napok szervezésében és lebonyolításában. Pedagógiai programok nyomon követése, hogy beépül-e a gyermekvédelmi tevékenység a programba.

Dr. Kiss Lászlóné gyermekvédelmi szaktanácsadó

Budapest XV. Kerületi Pedagógiai Központ

1156 Budapest, Kontyfa u. 6

female cialis price

szeptember 14, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: ,  · Kategória: MindenGyerek 2003

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.