A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság(GYIÖT)

A Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (röviden: GYIÖT) 1996-ban jött létre azzal a céllal, hogy megteremtse a hazai települési szintű gyermek és/vagy ifjúsági önkormányzatok (röviden GYIÖK) közös fellépésének lehetőségét, valamint a településeken aktív fiatalok számára találkozási lehetőséget biztosítson. A Társaság kiemelt célja, hogy az általunk elérhető valamennyi módszerrel előteremtsük a már működő, illetve az alakulni kívánó gyermek és ifjúsági önkormányzatok szakmai, módszertani segítségét (képzések, fórumok találkozók szervezése, információs és szakmai kiadványok megjelentetése, a folyamatos információ áramlás elősegítése, stb.) A Társaságunknak tagja lehet bárki, aki annak alapszabályát elfogadja. A GYIÖT legalább három tagja tagcsoportot hozhat létre, abban az esetben, ha a tagcsoport rendelkezik demokratikusan megválasztott képviselőtestülettel, szervezeti és működési szabályzattal, valamint önálló költségvetéssel és annak fedezetével. A tagcsoportok a települési gyermek és ifjúsági önkormányzatok.

A GYIÖT legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttközgyűlés, mely a tagcsoportok meghatározott számú képviselőiből tevődik össze. A küldöttközgyűlések között az operatív feladatokat az ötfős elnökség látja el, ami elnökből, három alelnökből és ügyvezető titkárból áll. Társaságunk legfontosabb tevékenysége a Települési Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatok Országos Találkozójának minimum évenkénti megszervezése. Ezen kívül számos tábort, fórumot, képzést szervez tagjai, és az ifjúsági önkormányzatok

iránt érdeklődő fiatalok és szakemberek számára.

A gyermek és ifjúsági önkormányzatokról általában

A gyermek és ifjúsági önkormányzat fogalma nem magyar találmány, az első gyermekönkormányzatok (rövidebben: GYÖK-ök) 1992-ben francia minta alapján jöttek létre országunkban. A gyermekönkormányzatok célja, hogy az adott településen élő fiatalok létrehozhassák saját képviselőtestületüket, annak érdekében, hogy korosztályuk érdekeit képviselni

tudják azáltal, hogy együttműködnek településük önkormányzatával. Ezáltal elérhető, hogy az ifjúsági önkormányzatokból olyan fiatalok nőjenek fel, kik fiatalon elsajátítják és megértik a demokratikus működés alapvető szabályait, valamint az aktív ifjúsági önkormányzati munka által olyan készségekre és kompetenciákra tegyenek szert, melyek által problémamegoldó képességük nő. Meg tanulhatnak pályázatot írni, programot szervezni, számos nem formális képzésen vehetnek részt. Ez pozitív hatással van, mind a fiatal számára, ki aktívan részt vesz települése közéletében, mind pedig a településnek, s annak fiataljai számára, hiszen az ifjúsági önkormányzat az ő érdekükben fejti ki tevékenységét.

Gulyás Barnabás

elnök

(06 70) 350 2051

Bálint Andrea

ügyvezető titkár

(06 70) 555 2450

Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság

6800 Hódmezővásárhely Serháztér utca 9.

gyiot2@gmail.com

www.gyiöt.hu

Programokra jelentkezés: gyiot.jelentkezes@gmail.com

Facebook: http://www.facebook.com/pages/Gyermek-%C3%A9s-Ifj%C3%BAs%C3%A1gi-%C3%96nkorm%C3%A1nyzati-T%C3%A1rsas%C3%A1g/153215128054310

cialis super active information

május 29, 2011 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2011, Virtuális konferencia

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.