A Budapesten élő általános iskolás roma és nem roma gyermekek rizikómagatartása formái

Az általános iskolás gyermekek egészségmagatartásának ismerete a prevenciós programokban meghatározó szerepet játszik.

Köztudott, hogy az egészségmagatartásban a korai életkorban bekövetkező negatív változások, a felnőttkori krónikus megbetegedések első lépcsőjeként tekinthetőek.

A romák egészséghez való hozzáállása – sok más faktor mellett – meghatározó szerepet játszik az egészségi állapotuk alakulásában. A roma gyermekek a nem roma gyermekektől eltérő szociokulturális környezetben nőnek fel, ezért az egészséggel kapcsolatos attitűdjük is más.

Magyarországon korábban nem végeztek empirikus kutatást a romák alkohol-, cigaretta-, és drogfogyasztásáról. 2001-ben az Egészségügyi Minisztérium támogatásával lehetőség nyílt általános iskolás roma gyermekek egészségmagatartásának kérdőíves vizsgálatára.

A vizsgálat eredménye szerint a roma tanulóknak a nem roma tanulókhoz képest magasabb hányada hódol káros szenvedélyeknek, és korábbi életkorban- 10-12 évesen – kezdve.

A kutatás eredményeinek összegzése:

A kutatásban arra vállalkoztunk – hét iskola közel kilencszáz tanulóját vizsgálva -, hogy részletes képet adjunk a Budapesten élő roma és nem roma általános iskolás tanulók rizikómagatartása formáiról. Igazolódott gyakorlati tapasztalatainkból kiinduló vizsgálati hipotézisünk, miszerint a cigány gyermekek nagyobb mértékben veszélyeztetettek az alkohol, a cigaretta és a kábítószer fogyasztását tekintve, mint nem cigány kortársaik:

– A roma tanulók közel háromszor annyian dohányoznak mindennap, mint nem roma kortársaik.

– A tömény ital fogyasztási gyakoriságát tekintve a roma tanulók a „hetente vagy gyakrabban” kategóriában felülreprezentáltak a nem roma gyerekekhez képest.

– A roma gyerekek körében gyakoribb a lerészegedés jelensége: minden negyedikkel előfordult már, hogy berúgott, míg a nem romák a „soha” kategóriában felülreprezentáltak.

– A roma gyerekeknek igen nagy hányada nyilatkozott valamelyik kábítószer kipróbálásáról, csaknem háromszor annyian, mint a nem roma tanulók.

Gordos Ágnes alapító

Megismerve Elfogadni Közhasznú Alapítvány

1038 Budapest, Virág utca 12.

06-1-243-8336

Inicipe@pokhalo.net

female cialis price

szeptember 12, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2003

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.