21. Színház a Nevelésért Egyesület

A 21. Színház a Nevelésért Egyesület immár ötödik éve dolgozik együtt a Kispesti Munkásotthon Művelődési Házzal a „Mondj nemet!” drogprevenciós program keretein belül.

A program indulásakor az egyesület a „Tűnj el, világ!” című foglalkozással vett részt a drogprevenciós sorozatban, annak középső részeként, a felvilágosító előadás és a kreatív műhely közé beilleszkedve. 2004-ben azonban három részesre bővítettük a programot, mert munkánk során azt tapasztaltuk, hogy fontos visszatérnünk a gyerekekhez, lehetőleg legalább kétszer, és lehetőleg egyazon tanévben. Ezért készítettük el a „Kapcsolatok” című foglalkozásunkat, amely a csoporton belüli kapcsolatokról, ön- és társismeretről, együttműködésről szól.

A foglalkozáson olyan játékokat játszunk a gyerekekkel, amelyek ezeket a területeket érintik, a dinamikának megfelelően egyre mélyebben és erősebben. Bizonyos játékok után meg is beszéljük a tapasztalatokat, hogy a gyerekek a maguk számára is megfogalmazzák a megélt játékok problémáit, hiszen a drámának legfontosabb célja a fejben és lélekben átélt személyes élmény és az abból származó tanulás. Ennek a résznek fontos eleme, hogy előkészítjük a második találkozást, és lehetővé tesszük, hogy a gyerekekkel együtt a tanárok is részt vegyenek a játékokban.

A második alkalommal már egy történetet viszünk a fiataloknak, ami egy 18 éves drogos fiúról szól. Rövid színházi jelenetek után, amivel a drámatanárok elindítják a történetet, a játszók maguk találják ki szerepeiket, akik mind a főhős osztálytársai lesznek. És részben ők alakítják a cselekményt is. Ennek során olyan helyzeteket, konfliktusokat, problémákat keresünk, amikbe vagy a főszereplő vagy vele kapcsolatban az osztálytársak kerülhetnek. Fontos, hogy a gyerekek itt is a szerep védelmében próbáljanak ki különböző lehetőségeket, és megpróbálhassák azokat megoldani, illetve szembesüljenek döntéseik következményeivel, a másik emberre gyakorolt hatásával.

Ezen a foglalkozáson – a téma kényes volta miatt – tanárok nem vehetnek részt.

A harmadik foglalkozáson a lelki agresszió jelenségét járjuk körül. Ennek a foglalkozásnak Teresa a címe. A latin lány történetkerete is a drámatanárok rövid jeleneteivel kezdődik, és a gyerekek építik tovább. A történetben az áldozat és agresszor viszonyát, az emberi játszmák okait és mozgatórugóit, a körülöttük lévők viselkedését és reakcióit vizsgáljuk meg egy féltékenységből kiinduló bosszúhadjárat egyre durvább fázisain keresztül. Mint a drámajátékban mindig, itt is az átélés során szerzett mélyebb tanulás a cél, hiszen nagyon fontos, hogy a fiatalok a maguk bőrén tapasztalják meg a dolgokat. Érezzék, amit a szereplőjük érez és reagáljanak úgy, ahogyan ő reagálna .

Így lesz a játék igazi élmény, olyan, amely képes attitűdjeiket, akár későbbi cselekedeteiket is pozitívan megváltoztatni.

Nagy Gábor

21. Színház a Nevelésért Egyesület

1082 Budapest, Baross u. 86.

(06 20) 352-0341

(06 30) 986-4726

szinhaz21@chello.hu

www.szinhaz21.ngo.hu

cialis super active online

október 17, 2006 · Webszerkesztő · Nincs hozzászólás
Címkék: , , ,  · Kategória: MindenGyerek 2005

Hozzászólás írása

Webhely megnyitása bejelentkezve hozzászólásküldése.